Активи

У нашој школи тренутно постоји 14 стручних актива. Преглед стручних актива и имена њихових руководилаца можете пронаћи у сљедећој табели.

Р.бр. Назив актива Руководилац актива
1 Српски језик и књижевност Радослава Зорић
2 Енглески језик Милена Јујић
3 Њемачки језик Ана Чабрић - Чича
4 Француски, руски, латински и италијански језик Ранка Спасојевић
5 Математика Богдан Зец
6 Информатика и рачунарство Душко Милинчић
7 Физика Еугенија Михал
8 Хемија Ивана Ђурић
9 Билогија Љубица Тодоровић
10 Географија Живка Кукрић
11 Историја Слободан Станић
12 Социологија, филозофија, психологија, демократија и људска права Драган Радовић
13 Ликовна и музичка култура Срђан Косић
14 Физичко и здравствено васпитање Мирко Вулин