УПИС УЧЕНИКА У II, III И IV РАЗРЕД

ПРИЈЕМ ДОКУМЕНАТА ЗА УПИС УЧЕНИКА У ДРУГИ, ТРЕЋИ И ЧЕТВРТИ РАЗРЕД26.8. и 27.8.2018. год.ОД 09.00 ДО 13.00 ЧАСОВА

Догађај број: 21
ДОКУМЕНТА ПОТРЕБНА ЗА УПИС:
- Свједочанство о завршеном, претходном разреду- ОРИГИНАЛ
- Извод из матичне књиге рођених (родни лист)
НАПОМЕНА: Молимо ученике да не ваде нове Изводе из матичне књиге рођених (родни лист) уколико исте имају код куће или код одјељенског старјешине.
КОПИЈУ УПЛАТНИЦЕ ПАРТИЦИПАЦИЈЕ УЧЕНИКА ДОСТАВИТИ 02.09.2019. ГОДИНЕ ОДЈЕЉЕНСКОМ СТАРЈЕШИНИ
ОДЛУКА ШКОЛСКОГ ОДБОРА О ИЗНОСУ ПАРТИЦИПАЦИЈЕ, КАО И ИНСТРУКЦИЈЕ О НАЧИНУ ПЛАЋАЊА, БИЋЕ НА ОГЛАСНОЈ ПЛОЧИ ШКОЛЕ ОД ЧЕТВРТКА 29.8.2019. ГОДИНЕ
Постављено: 22.08.2019.
Назад на архив