IB Програм

О IB програму

Програм

Програм Медународне матуре, International Baccalaureate Diploma Programme, образовни је програм који у свијету постоји од 1968. године, а у Гимназији Бања Лука проводи се од 2006. године.

Овај предуниверзитетски двогодишњи програм обухвата треци и цетврти разред средње школе. По завршетку програма, уценици стицу медународно признату и високо цијењену диплому, која им омогуцује упис на факултете у цијелом свијету. Министарство просвјете и културе Републике Српске од поцетка подржава овај програм, и дало је сагласност да се уценицима програма Медународне матуре омогуци упис (пријава и полагање квалификационих испита) на факултете у Републици Српској на основу препорука професора и координатора програма и прије издавања резултата завршних испита (у јулу текуце године).

Неке од предности ИБ ДП програма су:

 • Захтјевни и подстицајни цасови на којима се нагласак ставља на писање, размишљање и комуникацију;
 • Подстицање и развој потенцијала сваког уценика;
 • Свестрано и свеобухватно образовање
 • Развијање критицког мишљења, сопственог погледа на свијет, креативности и хуманих вриједности
 • Уцествовање у ваннаставним активностима у којима се нагалсак ставља на креативност, активност и нароцито службу заједници: на тај нацин школовање постаје отвореније, практицније и занимљивије (CAS)
 • Најсавременија наставна технологија и информатицка опрема
 • Високи стандарди при држању наставе
 • Олакшан упис на колеџе и универзитете широм свијета.

Настава

Настава се одвија по медународном школском програму, на енглеском језику, а завршава се полагањем испита у мају завршне године. Оцјењивање је екстерно, о цему се брине преко 5000 квалификованих IB испитиваца широм свијета, и у свим IB школама у свијету проводи се по истим критеријумима, циме се и осигурава овај високи квалитет и медународно признавање дипломе, без обзира на то у којој држави, и у којој школи, уценици похадају програм.

Уценици слушају 6 предмета, које бирају из разлицитих група друштвених и природних наука и умјетности; обавезни предмети су матерњи језик, енглески језик и математика, а остала три предмета уценици бирају у складу са својим интересима и афинитетима. На тај нацин могу да изаберу предмете који их заиста занимају и да им се детаљно посвете, те да се одлицно припреме за универзитетско образовање, и у погледу садржаја који изуцавају, и у погледу нацина изводења наставе и полагања испита. Овоме доприноси и цињеница да, осим избора предмета, уценици бирају и ниво на којем предмете желе да похадају. Тиме се уценицима омогуцује да предмете за које су највише заинтересовани, и који су им најпотребнији за даље, универзитетско, школовање, слушају на вишем нивоу, а остале на нижем нивоу. Разлика измеду нивоа је у седмицном броју цасова и у ширини, односно детаљности изуцавања одреденог градива.

Групе предмета обухвацене програмом су сљедеце:

 1. матерњи језик
 2. страни језик (енглески, њемацки, италијански)
 3. друштвене науке (географија, историја, филозофија, психологија)
 4. природне науке (биологија, хемија, физика, информатика)
 5. математика
 6. умјетност

Треба напоменути да умјесто умјетности уценици могу да изаберу још један од предмета из 2, 3 или 4. групе.

Поред тога, сви уценици:
 • слушају и предмет теорија знања (цији је циљ подстицање критицког размишљања уценика о знању и искуству које се стице изван и унутар уционице),
 • похадају КАС активности (креативност, активност и служба; уценици се укљуцују у умјетницке, спортске и друштвено-корисне активности),
 • пишу проширени есеј, односно матурски рад (цијом припремом и израдом се припремају за даље школовање на универзитету).

Поред наставних и ваннаставних активности (КАС), уценици имају прилику да посјете друге IB школе. Ова путовања подразумијевају уцешце на разлицитим врстама семинара, форума, предавања и презентација, и од непроцјењивог су знацаја за даље развијање уценицких знања, способности, могуцности и интернационалне свијести, као и за планирање даљег школовања.

Упис у ИБ програм

За упис на IB програм могу конкурисати сви уценици који су завршили прва два разреда средње школе са најмање врлодобрим успјехом и примјерним владањем, и имају активно познавање енглеског језика. При упису се узима у обзир успјех постигнут у претходна два разреда и резултати остварени на пријемном испиту. Пријемни испит обухвата тестове из енглеског језика и математике, као и интервју са кандидатима.

Све о IB организацији можете сазнати на интернет страници www.ibo.org, а о самом програму Медународне матуре на страници www.ibo.org/diploma.

Одговоре на сва додатна питања можете добити на телефон 051/216-516, е-маил адресу banjaluka.coordinator@gmail.com, или у канцеларији IB координатора у Гимназији Бања Лука.