IB координатор

  мр Бранка Кукић, професор српског језика и књижевности

Бранка Кукић је рођена 18. 12. 1979. године у Бањој Луци гдје је завршила основну школу и Гимназију, смјер друштвено-језички. Након завршене средње школе уписала је Филозофски факултет у Бањој Луци, Одсјек за српски језик и књижевност. Дипломирала је 2003. године и одмах наставила школовање на постдипломском студију, област Наука о књижевности, истог факултета. Магистарску тезу одбранила је 2011. године.

Радно искуство у образовним установама стиче од давне 2001. године радећи као предавач енглеског језика, професор српског језика и књижевности, библиотекар, референт за постдипломске студије и докторате и координатор за међународну сарадњу у основним школама „Десанка Максимовић“ Трн, „19. април“ Дервента, на Академии умјетности Универзитета у Бањој Луци, те у ЈУ Гимназија „Васо Пелагић“ Брчко. Од септембра 2012. године запослена је у Гимназији Бања Лука на мјесту професора српског језика и књижевности, а од септембра 2013. године ради као координатор Програма међународне матуре (IB DP) и библиотекар у истом програму. Поред  рада у настави, остварила је запажене резултате са својим ученицима у ваннаставним активностима водећи драмску секцију и дебатне клубове, али и реализујући многобројне пројекте у Брчком и Бањој Луци.