Знаменити ученици

Милован Милановић

Milovan Milanović

Проф. др Милован Милановић рођен 15. 2. 1936. године у Мравици код Прњавора, гдје је завршио тадашњу четворогодишњу основну школу. Гимназију је завршио у Бањој Луци, 1947-1955. године, а Медицински факултет у Београду 1955-1961. године. Радио је као љекар у Прњавору од 1962. до 1969. године када је започео специјализацију из Интерне медицине на Интерном одјељењу у Бањој Луци, гдје је, послије положеног специјалистичког испита у Сарајеву, радио до пензионисања 2001. године. Постдипломске студије из кардиологије уписао је на Медицинском факултету у Загребу гдје је положио субспецијалистички испит из кардиологије, а потом довршио постдипломске студије и магистрирао 1980. године. Одбранио је докторску дисертартацију на Медицинском факултету у Бањалуци. Изабран је за асистента на Медицинском факултету у Бањалуци 1980. године, а касније за доцента и ванредног професора. Основао Реуматолошко одјељење на Интерној клиници, осниваш и први директор Клиничко-болничког центра у Бањој Луци, гдје је био вичегодишњи начелник Интерне клинике и шеф катедре Интерне медицине на Медицинском факултету. Активно је учествовао на једанаест од укупно Шетрнаест одржаних конгреса кардиолога Југославије, на четири конгреса реуматолога Југославије и X свјетском конгресу кардиолога у Вашингтону. Вишегодишњи је предсједник Друштва реуматолога БиХ и члан Друштва реуматолога и кардиолога Југославије. Члан Удружења реуматолога и кардиолога Европе. У више наврата био је учесник студијских усавршавања у САД и СССР и гостујући професор интерне медицине на Стоматолошком факултету у Лугану. Аутор је 27 наушних и струшних радова, двије монографије: „Асимптоматска исхемишна болест срца“ и „Бронхијална астма одраслих“, те коаутор књиге „Кардиологија“ Катедре за интердисциплинарне студије Медицинског факултета у Београду (аутор поглавља „Кардиоваскуларна обољења жена“). Био је посланик Народне Скупштине СР БиХ у три мандата и потпредсједник Народне Скупштине Републике Српске од 1991. до 1996. године. Умро је у Бањој Луци, 2010. године.