Znameniti učenici

Nasiha Kapidžić Hadžić

Nasiha Kapidžić Hadžić

Rođena 6. decembra 1932. godine u Banjoj Luci, gdje je završila osnovnu školu. Našu Gimnaziju maturirala je 1951. godine. Diplomirala je na Filozofskom fakultetu u Beogradu. Karijeru je započela kao profesor upravo u našoj školi, a onda je prešla u Sarajevo, gdje je bila urednik Obrazovnog i Dječjeg programa Radio Sarajeva. U tom gradu nastavila je rad u izdavaštvu i to u preduzeću koje je nosilo ime po drugom učeniku naše škole – Izdavačko preduzeće ''Veselin Masleša''; u toj ustanovi ostaje do penzionisanja. U međuvremenu, pisala je poeziju za djecu, prozu i dramske tekstove. Njena najpoznatija djela su: Maskembal u šumi (pjesme, 1962), Vezeni most (pjesme, 1965), Skrivena priča (pjesme, 1971), Poslanica tiha (pjesme, 1972), Od tvog grada do mog grada (pjesme, 1975), Šare djetinjstva (pjesme, 1977), Liliput (pjesme, 1977), Lete, lete laste (pjesme, 1981), Vrbaska uspavanka (pjesme, 1981), Kad si bila mala (proza, 1973), San o livadici (proza, 1973)... Umrla je u Sarajevu 22. septembra 1995. godine. Njena rodna kuća u Banjoj Luci a koja je datirana na kraj 18. ili početak 19. vijeka, 2006. godine proglašena je nacionalnim spomenikom.