Пројекат "Ја грађанин" у бањалучкој Гимназији

1:0
Категорија: Гимназија
16. фебруар 2018. године

У понедјељак, 12. фебруара 2018. године у читаоници наше школе у 12:40 одржана је презентација ученика из ИIV3 разреда на тему “Библиотека за слијепа и слабовида лица” у оквиру пројекта “Ја, грађанин”.

Slika

Шта је то пројекат "Ја, грађанин" и како сте дошли на идеју да узмете баш Библиотеку за слијепа и слабовида лица као тему?

IV3: Пројекат Ја, грађанин је прагматични дио образовања за демократију и људска права у којем ученици имају прилику да у учионицама и заједници вјежбају будућу улогу грађана у демократском друштву. Ученици се подстичу да се кроз примјену стечених знања и вјештина активно укључе у рјешавање проблема у својој заједници с циљем заштите људских права, животне околине и остваривања економског и социјалног просперитета земље. Ми смо изабрали тему „Како помоћи слијепим и слабовидим лицима“. Као млади људи, препознали смо проблеме и потешкоће са којима се готово свакодневно суочавају слијепа и слабовида лица. Чврсто смо одлучили да нешто промијенимо, а своју шансу видјели смо у Специјалној библиотеци за слијепа и слабовида лица.        

Како функционише Специјална библиотека за слијепа и слабовида лица?

IV3: Постоје 3 одјељења у библиотеци, а то су: Одјељење за библиотечку дјелатност,одјељење за издавачку дјелатност и одјељење заједничких послова. Одјељење за библиотечку дјелатност обавља послове набавке, евиденције, инвентарисања, стручне обраде (каталогизације), смјештаја и кориштења библиотечке грађе. Одјељење за издавачку дјелатност ради на пословима у вези са издавачком и информативном дјелатношћу. То подразумијева да се Одјељење конкретно ангажује на припреми и снимању нових наслова предвиђених планом издавања и објављивања дјела у свим расположивим техникама. Одјељење заједничких послова у склопу својих надлежности обавља све послове у вези са руковођењем и управљањем  Библиотеком, обавља све административно-техничке послове, организује материјално-финансијске послове, врши набавку неопходног репроматеријала и потрошног материјала и обезбјеђује сву неопходну логистику за рад свих одјељења.

Како је текао ваш пројекат? Да ли је било неких потешкоћа?

IV3: Пројекат је трајао током првог полугодишта школске 2017/2018 године, а волонтирање је трајало током мјесеца јануара. Волонтирање је прошло без већих потешкоћа, осим оних првих, када је требало да се навикнемо на читање на глас и снимање иако смо то веома брзо савладали.

Која је била ваша улога као волонтера у овом пројеку?

IV3: Наш разред је помогао при снимању електронских књига. Снимили смо Андрићеве приповијетке и Дисове пјесме што нам се веома допало јер се са овим ауторима сусрећемо и у нашем школском програму па су нам познати, а и драги. Сматрамо да смо дали примјер и другим младим људима и нашим вршњацима који волонтирањем могу да помогну у рјешавању овог, као и других проблема у друштву.

Како бисте описали ово искуство?

IV3: Ово је било за нас ново искуство које желимо свима да препоручимо. Тај осјећај помагања другима и задовољство због свог рада је неописиво, поготово када се осврнемо на људе којима ће наше волонтирање помоћи. Сматрамо да би требало да свако ко жели да се образује, чита и учи може добити прилику да своју жељу и оствари. Били смо срећни и задовољни, поред тога што је наш рад био од корсти, био је веома забаван, интересантно искуство у ком смо спојили корист са задовољством и добили сјајне резултате.

Сматрате ли да би млади требало да се укључе у проблеме ове и друге природе и зашто?

ИВ{[лат]}3:Сматрамо да би млади свакако требало да се укључе више зато што као грађани Републике Српске морамо гледати на заједничко добро. Добар грађанин константно ради на себи из љубави према друштву, јер ми као средњошколци можемо само индивидуалном промјеном урадити велике ствари за колектив. 

Хвала вам на времену и надамо се да ће бити још оваквих пројеката у којие су укључени млади људи који желе постати активни грађани нашег града.

IV3: Хвала вама, и ми се надамо.

Уна Зубер; ИБ2

По секцијама