Конкурс за упис ученика у први разред Гимназије школске 2018/2019. године

4:0
Категорија: Гимназија
8. јун 2018. године

Дана 18. маја 2018. године у Дневном листу "Независне новине" објављен је конкурс за упис ученика у 1. разред средњих школа Републике Српске. На листи понуђених школа налази се и Гимназија Бања Лука која и ове године у своје окриље прима нешто више од 280 будућих интелектуалаца.

Slika

Гимназија Бања Лука у школској 2018/2019. години у своје окриље прима нешто више од 280 ученика распоређених у 11 одјељења која обухватају четири смјера. Ове године уписаће се 5 одјељења општег смјера, 4 одјељења друштвено-језичког смјера, 1 одјељење природно-математичког и 1 одјељење рачунарско-информатичког смјера.

Јунски уписни рок почиње у понедјељак, 11.06.2018. године, а завршава се у уторак, 12.06.2018. године, за ученике који имају 60 и више бодова. Потребна документа предају се у просторијама Гимназије, у времену од 9:00 до 14:00 часова.

Документи потребни за упис су сљедећи:

1. Пријава за упис (попуњава се у школи приликом предаје докумената)

2. Оригинално свједочанство о завршеној основној школи, односно нострификовано свједочанство или потврда о поднесеном захтјеву за нострификацију

3. Извод из матичне књиге рођених

4. Диплома "Вук Стефановић Караџић"

5. Диплому за изузетан успјех из предмета значајних за смјер у гимназији који се уписује

6. Диплому за освојено прво, друго или треће мјесто на републичком или вишем нивоу такмичења

7. Адресиран коверат са именом, презименом и адресом кандидата који се пријављује на конкурс.

Редослијед кандидата утврђује се према укупном броју бодова добијених на основу:

1. Општег успјеха у основној школи

2. Посебног успјеха у основној школи из пет предмета значајних за занимање у одређеном смјеру гимназије за који кандидати конкуришу.

Предмети који се посебно бодују за различите смјерове гимназије су:

1. Општи смјер: српски језик, страни језик, математика, физика и хемија;

2. Друштвено-језички смјер: српски језик, страни језик, математика, историја и информатика;

3. Природно-математички смјер: српски језик, страни језик, математика, физика и информатика;

4. Рачунарско-информатички смјер: српски језик, страни језик, математика, физика и информатика.

Вредновање општег успјеха у основној школи исказује се средњом просјечном оцјеном успјеха на крају године, помноженом са бројем бодова на сљедећи начин:

- средња просјечна оцјена у 6. и 7. разреду помножи се са два

- средња просјечна оцјена 8. и 9. разреда помножи се са три.

На основу општег успјеха кандидат може остварити максимално 50 бодова.

Вредновање посебног успјеха у основној школи врши се из пет предмета значајних за изабрани смјер и то на сљедећи начин:

- просјечна средња оцјена из пет наведених предмета у 8. разреду помножи се са два

- просјечна средња оцјена из пет наведених предмета у 9. разреду помножи се са два.

По овом основу кандидат може освојити максимално 20 бодова.

По основу оба наведена критеријума кандидат може освојити максимално 70 бодова.

Резултати уписа објављују се у четвртак, 14. јуна 2018. године до 10:00 часова на огласној табли школе.

Срећно свима и добро нам дошли!

По секцијама