Festival reciklaže u Gimnaziji

10:0
Kategorija: Gimnazija Banja Luka
21. april 2012. godine

U organizaciji Ekološke brigade Gimnazije, u subotu, 21. aprila 2012, održan je prvi Festival reciklaže. Na ovom festivalu imali smo priliku da saznamo više o recikliranju i ekologiji. Za sve ovo su se potrudili članovi Ekološke brigade i Likovna sekcija. Oni su nam pokazali kako ekologija može da bude zanimljiva i poučna, a sve to uz koordinaciju profesorice Žane Stević.

Slika

Ekološka brigada je nastala sponatno na časovima italijanskog jezika. Dok su savladavali gradivo upravo na temu ekologije, zaštite životne sredine i reciklaže, učenici su zajedno sa profesoricom Stević došli na ideju da formiraju ovu brigadu. Cilj rada Ekološke brigade je proširivanja svijesti mladih o ekologiji, reciklaži, mjerama zaštite životne sredina i djelovanje na lokalnom nivou. Za sada, Ekološka brigada je uspostavila značajne kontakte i saradnju sa preduzećima „Depot“ i „Čistoća“. Zahvaljujući Ekološkoj brigadi, u svim kancelarijama i učionicama u Gimnaziji se nalaze specijalne kutije za odlaganje papirnog otpada.

Na Festivalu reciklaže predstavila se i Likovna sekcija, sa svojim eksponatima izrađenim od reciklažnog papira, i zanimljivoj konstrukciji vjetrenjače od plastičnih masa. Na ovaj način, ostvaren je interesantan spoj ekologije i umjetnosti pod vođstvom profesora Srđana Kosića. Takođe, specijalni gost na Festivalu bio je Draško Dakić, predstavnik preduzeća „Depot“, koji je pohvalio kreativan rad mladih, zainteresovanih za pitanje reciklaže.

Učenici odjeljenja IV4 su se na Opštinskom takmičenju iz demokratije pod nazivom „Ja građanin“, predstavili sa temom „Unaprijedimo reciklažu“. Zahvaljujući njima saznali smo, na primjer, kakvi su evropski standardi o očuvanju životne sredine, a kakvi su standardi u Bosni i Hercegovini.

Dok su maturanti predstavljali problem reciklaže, učenici drugog razreda su nam predstavili Peru. Pero je reciklažna struktura izgrađena od limenki, a napravili su ga učenici II9. Dobio je naziv od pogrešno izgovorene riječi „però“ na časovima italijanskog jezika u ovom odjeljenju, ali daleko od toga da je Pero, kao reciklažna struktura, greška. Naprotiv,  učenici su nam na ovakav način pokazali još jedan kreativni vid spoja ekologije i korisne upotrebe reciklažnog otpada.

Prvi Festival reciklaže je zaključen riječima: „Zemlju nismo naslijedili od naših predaka, već pozajmili od naših unuka“. Članovi Ekološke brigade, Likovne sekcije, pa i Pero, natjerali su nas da se zamislimo o tome koliko pazimo na svoju planetu. Nadamo se da će se kreativni vidovi recikliranja i unaprijeđivanja ekološke svijesti kod mladih i dalje razvijati na interesantan način.

Biljana Milanović