Упис нове генерације гимназијалаца

28:14
Категорија: Гимназија Бања Лука
12. јун 2014. године

Дана 28. маја 2014. године у Дневном листу "Независне новине" објављен је конкурс за упис ученика у 1. разред средњих школа Републике Српске. На листи понуђених школа налази се и Гимназија Бања Лука која и ове године у своје окриље прима нешто више од 300 будућих интелектуалаца.

Slika
Гимназија Бања Лука у школској 2014/2015. години у своје окриље прима нешто више од 300 ученика распоређених у дванаест одјељења која обухватају четири смјера. Ове године уписаће се четири одјељења општег смјера, четири одјељења друштвено-језичког смјера, два одјељења природно-математичког и два одјељења рачунарско-информатичког смјера.

Јунски уписни рок траје у периоду од 16. до 18. јуна 2014. године, а потребна документа предају се у просторијама Гимназије свим наведеним данима у времену од 9:00 до 14:00 сати.

Документи потребни за упис су сљедећи:
1. Пријава за упис (попуњава се у школи приликом предаје докумената)
2. Оригинално свједочанство о завршеној основној школи, односно нострификовано свједочанство или потврда о поднесеном захтјеву за нострификацију
3. Извод из матичне књиге рођених
4. Диплома "Вук Стефановић Караџић"
5. Диплому за изузетан успјех из предмета значајних за смјер у гимназији који се уписује
6. Диплому за освојено прво, друго или треће мјесто на републичком или вишем нивоу такмичења
7. Адресиран коверат са именом, презименом и адресом кандидата који се пријављује на конкурс.

Редослијед кандидата утврђује се према укупном броју бодова добијених на основу:
1. Општег успјеха у основној школи
2. Посебног успјеха у основној школи из пет предмета значајних за занимање у одређеном смјеру гимназије за који кандидати конкуришу.

Предмети који се посебно бодују за различите смјерове гимназије су:

1. Општи смјер: српски језик, страни језик, математика, физика и хемија;
2. Друштвено-језички смјер: српски језик, страни језик, математика, историја и информатика;
3. Природно-математички смјер: српски језик, страни језик, математика, физика и информатика;
4. Рачунарско-информатички смјер: српски језик, страни језик, математика, физика и информатика.

Вредновање општег успјеха у основној школи исказује се средњом просјечном оцјеном успјеха на крају године, помноженом са бројем бодова на сљедећи начин:
- средња просјечна оцјена у 6. и 7. разреду помножи се са два
- средња просјечна оцјена 8. и 9. разреда помножи се са три.
На основу општег успјеха кандидат може остварити максимално 50 бодова.

Вредновање посебног успјеха у основној школи врши се из пет предмета значајних за изабрани смјер и то на сљедећи начин:
- просјечна средња оцјена из пет наведених предмета у 8. разреду помножи се са два
- просјечна средња оцјена из пет наведених предмета у 9. разреду помножи се са два.
По овом основу кандидат може освојити максимално 20 бодова.

По основу оба наведена критеријума кандидат може освојити максимално 70 бодова.

Први јунски уписни рок планиран је за ученике који имају 60 и више бодова, а почиње 16. јуна 2014. године.
Резултати уписа објављују се у петак, 20. јуна 2014. године до 10:00 часова на огласној табли школе.

Срећно свима и добро нам дошли!


По секцијама