Конкурс за упис ученика у први разред Гимназије

13:6
Категорија: Гимназија
12. јун 2017. године

ана 24. маја 2017. године у Дневном листу "Независне новине" објављен је конкурс за упис ученика у 1. разред средњих школа Републике Српске. На листи понуђених школа налази се и Гимназија Бања Лука која и ове године у своје окриље прима нешто више од 300 будућих интелектуалаца.

Slika

Гимназија Бања Лука у школској 2017/2018. години у своје окриље прима нешто више од 300 ученика распоређених у 11 одјељења која обухватају четири смјера. Ове године уписаће се 5 одјељења општег смјера, 3 одјељења друштвено-језичког смјера, 1 одјељење природно-математичког и 2 одјељења рачунарско-информатичког смјера.


Јунски уписни рок почиње у понедјељак, 12.06.2017. године, а завршава се у уторак, 13.06.2017. године, за ученике који имају 60 и више бодова. Потребна документа предају се у просторијама Гимназије, у времену од 9:00 до 14:00 часова.

Документи потребни за упис су сљедећи:
1. Пријава за упис (попуњава се у школи приликом предаје докумената)
2. Оригинално свједочанство о завршеној основној школи, односно нострификовано свједочанство или потврда о поднесеном захтјеву за нострификацију
3. Извод из матичне књиге рођених
4. Диплома "Вук Стефановић Караџић"
5. Диплому за изузетан успјех из предмета значајних за смјер у гимназији који се уписује
6. Диплому за освојено прво, друго или треће мјесто на републичком или вишем нивоу такмичења
7. Адресиран коверат са именом, презименом и адресом кандидата који се пријављује на конкурс.

Редослијед кандидата утврђује се према укупном броју бодова добијених на основу:
1. Општег успјеха у основној школи
2. Посебног успјеха у основној школи из пет предмета значајних за занимање у одређеном смјеру гимназије за који кандидати конкуришу.


Предмети који се посебно бодују за различите смјерове гимназије су:

1. Општи смјер: српски језик, страни језик, математика, физика и хемија;
2. Друштвено-језички смјер: српски језик, страни језик, математика, историја и информатика;
3. Природно-математички смјер: српски језик, страни језик, математика, физика и информатика;
4. Рачунарско-информатички смјер: српски језик, страни језик, математика, физика и информатика.

Вредновање општег успјеха у основној школи исказује се средњом просјечном оцјеном успјеха на крају године, помноженом са бројем бодова на сљедећи начин:
- средња просјечна оцјена у 6. и 7. разреду помножи се са два
- средња просјечна оцјена 8. и 9. разреда помножи се са три.
На основу општег успјеха кандидат може остварити максимално 50 бодова.

Вредновање посебног успјеха у основној школи врши се из пет предмета значајних за изабрани смјер и то на сљедећи начин:
- просјечна средња оцјена из пет наведених предмета у 8. разреду помножи се са два
- просјечна средња оцјена из пет наведених предмета у 9. разреду помножи се са два.
По овом основу кандидат може освојити максимално 20 бодова.

По основу оба наведена критеријума кандидат може освојити максимално 70 бодова.


Резултати уписа објављују се у четвртак, 15. јуна 2017. године до 10:00 часова на огласној табли школе.

Срећно свима и добро нам дошли!

По секцијама