Остали запослени


- Марија Шобот, лаборант

- Милован Боројевић, домар

- Драган Стојковић, домар

- Бошко Рачић, баштован

- Драгица Сејмановић, хигијеничар

- Драгица Лекић, хигијеничар

- Марица Панић, хигијеничар

- Весна Игњић, хигијеничар

- Миља Момић, хигијеничар

- Ранка Јовић, хигијеничар

- Зорица Кнежевић, хигијеничар

- Данка Рачић, хигијеничар

- Дренка Станковић, хигијеничар

- Јадранка Латинчић, хигјеничар