Педагошко-психолошка служба

Александра Остојић Ждрња, дипломирани педагог


Гордана Касагић, дипломирани психолог

Gordana Kasagić


Рођена 26. 7. 1970. године у Босанској Градишци. Завршила гимназију у Градишци, смјер просвјетно-културолошки и стекла звање сарадник у настави. Дипломирала на Филозофском факултету у Београду, смјер психологија и стекла звање дипломирани психолог. Запослила се 1998. године у Казнено поправном заводу Бања Лука и радила у пријемном одјељењу као психолог и васпитач. Од новембра 2002. године запослена у Гимназији Бања Лука као професор психологије а од јануара 2010. године распоређена на послове стручног сарадника – школски психолог.