Мултимедијална секција
sekcijaМултимедијална секција постоји у Гимназији већ дуго времена и окупља бројне чланове. Чланови су, наравно, ученици Гимназије свих старосних доби. Да би ученик постао члан Мултимедијалне секције, једини услов који је потребно испунити јесте воља и жеља за сарадњом.
Мултимедијална секција има улогу техничке, мултимедијалне подршке осталим секцијама које такође дјелују у нашој школи, а та подршка се огледа на више начина. Припремање електронских презентација, припремање образовних садржаја, медијска подршка осталим секцијама, само су неке од поменутих активности. Велики значај поклањамо приказивању разних наступа ученика. Сви ти забавно-културни догађаји су објављени и овјековјечени на нашем веб-сајту e-novine.net.  Сем тога, постоји и веб-сајт са образовним садржајима znanje.org који је осмислила и креирала, такође, Мултимедијална секција. Трећи вид нашег дјеловања јесте припремање ЦД и ДВД дискова као медија. На примјер дискови који прате издања Годишњака матураната наше школе. Наравно, поред овога, издвајамо ЦД и ДВД дискове образовног карактера у чијој изради наша секција активно учествује.
Присутни смо и на разним сајамским манифестацијама као што су Мали Иност, Сајам књиге итд. На тим манифестацијама ученици креирају изглед штанда, брину о њему, међусобно сарађују, показујући своју способност за тимски рад.
Више о Мултимедијалној секцији можете сазнати на овом линку.