Корективна гимнастика у спорту
sekcijaИскуствено је доказано да је и корективна гимнастика благотворена кроз примјену у настави физичког васпитања. То охрабрује до те мјере да смо се одлучили да корективну гимнастику ситуирамо и у наставни процес.

Правилно држање тијела се дефинише као одређена способност и навика да дијелови тијела и у вертикалном и у равнотеженом положају омогућавају одвијање физиолошких потреба. Управо ту долази до изражаја корективна гимнастика која представља скуп физичких вјежби дозираних по интензитету, врсти и трајању. Те вјежбе се могу примјењивати превентивно код ученика који имају предиспозиције за настанак неког постуралног поремећаја, или терапијски, ако они већ постоје.

Slika

Значај корективне гимнастике

Корективна гимнастика у спорту | 23.2.2013.
Искуствено је доказано да је примјена корективне гимнастике веома важна у настави физичког васпитања. више
Укупно: 1 | Приказано: 1-10
<<<1>>>