Савјет ученика Гимназије Бања Лука
sekcijaСавјет ученика Гимназије (СУГ) чине представници свих одјељења националног и ИБ програма, а његов циље је промовисање права и интереса свих ученика школе, као и подстицање на ангажовање у раду школе. 
Извршни одбор чине предсједник, потпредсједник, четири предсједника година (прве, друге, треће и четврте године) и секретар.