Смјерови

У нашој школи настава се одвија кроз четири смјера:

  1. Општи
  2. Друштвено-језички
  3. Природно-математички и
  4. Рачунарско-информатички.

Више о томе можете наћи у сљедећим документима: