Znameniti učenici

Vlado Milošević

Vlado Milošević

Akademik Vlado Milošević (1901-1990) poznati kompozitor, etnomuzikolog, horovođa, pedagog i akademik, rođen je na samom početku 20. vijeka u poznatoj banjolučkog trgovačkoj porodici, porijeklom iz Hercegovine.

Osnovnu školu završio je u rodnom gradu, a 1921. i našu školu. Studirao je istoriju i geografiju u Beogradu, a potom je u Zagrebu završio i studije muzike (pedagoški smjer). Predavao je u Učiteljskoj i Muzičkoj školi u Banjoj Luci i Nišu, a potom je radio u Muzeju Bosanske krajine, te dirigovao horom SPD "Jedinstvo". U bogatom djelu Vlade Miloševića ističu se njegove harmonizacije i obrade za hor, solo pjesme, rukovet Pjesme sa Zmijanja, više kamernih i orkestarskih djela i, konačno, prva bosanskohercegovačka opera "Jazavac pred sudom".

Bio je pasionirani ljubitelj narodnog pjevanja, pa je, po našim selima, sakupio četiri knjige etnomuzikoloških zapisa. Autor je i knjige o sevdalinci, dveju zbirki pjesama o NOB-u i knjige Ravna pjesma. Svojim kompozicijama, naučnim radovima i dirigovanjem obilježio je muzički život u našem gradu tokom skoro cijelog 20. vijeka.

Zbog nemjerljivih zasluga, prije svega u oblasti etnomuzikologije, izabran je za člana Akademije nauka i umjetnosti BiH. Posljednje godine života proveo je u jednoj od vila u današnjoj ulici Kralja Petra I Karađorđevića, u kojoj se danas nalazi njegova spomen soba.