Помоћници директора

Вита Малешевић, професор филозофије и социологије

Vita Malesević

Рођена 26. јула 1959. у Бравску, општина Босански Петровац. У том граду 1979. године завршила је гимназију. Потом је уписала Филозофски факултет у Сарајеву, смијер филозофија и социологија, који је дипломирала 1983. године.

У Гимназији Бања Лука ради од 1987. ради као професор филозофије и логике. Од школске 2012/2013. године распоређена на послове помоћника директора.

Мајка двоје дјеце.


Оливера Тодоровић, професор математике


Рођена 12. 07. 1970. године у Босанској Градишци.Стекла звање математички техничар, математичко-физичко-рачунарске струке у гимназији у Градишци.

Дипломирала на природно-математичком факултету Универзитета у Новом Саду , одсјек професор математике. У просвјети запослена од 2000. године.

Радни однос у Гимназији засновала од 2010. године као професор математике.

Од школске 2013/2014 године распоређена на послове помоћника директора.