Контактирај насЕлектронска пошта:

► ss01@skolers.orgТелефон:

► +387 51 213-259🖷 Факс:

► +387 51 223-571Адреса:

Змај Јовина 13
Бања Лука
Република Српска
Босна и Херцеговина