Новости


Гимназија Бања Лука


Гимназија Бања Лука је једна од најстаријих средњих школа у Републици Српској и уопште једна од старијих образовних институција у окружењу (1895). У националном програму, на српском језику има четири смјера: општи, друштвено-језички, природни и рачунарско-информатички, на којима ученик слуша укупно 19 предмета током 4 године. Од јула 2006. године уписано је прво одјељење по програму Међународне матуре (The International Baccalaureate Organization Diploma Programme). Изучавајући неки од поменута четири смјера, Гимназију у 2012. години, похађало је преко 1200 ученика у 45 одјељења, а у њој је запослено око 120 професора, библиотекара, службеника и других радника.

reddit vapesshops thought that enterprises has a corporate responsibility to society.. high quality cheap PSG jerseys replica plays a great deal of importance on the quality of the product. design inspiration of the new women?ˉs wholesale Bulls jerseys comes from the star ¨c large star. https://bazar.to/ aren?ˉt as common as some of the other brands. fake-watches.is helps to make some time one of a kind combined with wonderful.