Ваннаставни Радници

ДиректорЗамјеници ДиректораИБ координаторСекретар ШколеСтручни сараднициАдминистративни раднициФинансијски радникРачуновођаОператерЛаборант

Вита Малешевић

Сандријела Касагић

Вукосава Говедарица

Дијана Јујић

Маида Пуцар

Александра Бркић Ждрња

Педагог

Гордана Касагић

Психолог

Јелена Лакић

Социјални радник

Мирјана Нишавић

Библиотекар

Гордана Амиџић

Библиотекар

Маја Субић

Благајник

Славко Тртић

Младен Келеч