Основни елементи уговора: Санација система гријања у ЈУ Гимназија Бања Лука

I ВРСТА ПОСТУПКА И БРОЈ ОБАВЈЕШТЕЊА О ДОДЈЕЛИ УГОВОРА/ИЗВЈЕШТАЈА О ПРОВЕДЕНОМ ПОСТУПКУ јавне набавке

Отворени поступак; број извјештаја : 2990-1-3-8-5-4/22

II УГОВОРНИ ОРГАН

ЈУ Гимназија, Бања Лука   ИДБ/ЈИБ: 4400978990005

III ПРЕДМЕТ УГОВОРА

Назив: Санација система гријања у ЈУ Гимназија Бања Лука;

Јединствени рјечник јавне набавке (ЈРЈН): Грађевински радови на средњим школама; Код: 45214220-8

Период трајања: До извршења уговорних обавеза

IV ДОДЈЕЛА УГОВОРА

Добављач: ТЕРМО ВЕНТ Д.О.О. Котор Варош; ИДБ/ЈИБ:  4402618420006

Вриједност уговора без ПДВ-а у КМ: 177.979, 00 КM.

Датум закључења уговора:  10.8.2022. године

Повезани чланци