AFS program

S obzirom na to da je AFS program danas najpopularniji program razmjene srednjoškolaca na nivou Bosne i Hercegovine, predavanje je održano sa ciljem da se učenicima pruži dovoljan broj informacija o ovome programu, ukoliko bi i oni sami željeli učestvovati u njemu.Udruženje American Field Service ili AFS, koje se tokom Prvog i Drugog svjetskog rata istaklo u humanitarnom radu, preraslo je kasnije u organizaciju koja je počela sa programima razmjene učenika, u cilju izgradnje i očuvanja mira u svijetu. Nekada su AFS programi razmjene bili prisutni isključivo između Evrope i SAD-a, a danas ova organizacija obuhvata više od 88 zemalja i u nju je godišnje uključeno oko 12.000 učenika iz različitih dijelova svijeta.U Bosni i Hercegovini, AFS djeluje preko svog Predstavništva koje sarađuje sa Udruženjem građana Interkulturalni susreti u Bosni i Hercegovini. Ovo udruženje aktivno učestvuje u sprovođenju programa razmjene, a njegova sjedišta nalaze se u Sarajevu i Banjoj Luci. Zahvaljujući njemu, u proteklih deset godina u jednomjesečnim i tromjesečnim programima razmjene sudjelovalo je 118 učenika iz BiH, a od 2009. godine i sama BiH ugostila je 16 učenika iz inostranstva.Osim o istorijatu, predstavnici ove organizacije govorili su i o djelovanju AFS programa, mogućnostima koje on pruža i načinima kako da se u njemu učestvuje. Pojedini su sa zainteresovanim učenicima podijelili i sopstvena iskustva, ponavljajući kako je sudjelovanje u programu razmjene nezaboravno iskustvo, koje nam omogućava upoznavanje sa drugim kulturama i tradicijama i doprinosi našem osamostaljivanju.Za više informacija o AFS programu, posjetite zvanični sajt ove organizacije www.afs.ba. Milica Ristić

Повезани чланци