BaLMUN konferencija

BaLMUN je jedna od konferencija Modela Ujedinjenih nacija i predstavljasimulaciju rada UN-a. Takvekonferencije se održavaju u više od osamdeset gradova širom svijeta. Druga BaLMUN konferencija, kao i prošle godine, okupiće srednjoškolce od 14 do 19 godina iz višesrednjih škola iz regiona, Evrope i svijeta. Tokom trodnevne simulacije radaUN-a, a kroz različite komitete, učenici, formalno odjeveni, igraće ulogudiplomata i na datim komitetima, kao delegati, predstavljati neku od država kojesu im prethodno dodijeljene. Tako će mlade diplomate najprije istražiti, apotom raspravljati i pokušati naći rješenja za neke od problema sa kojima sedanas suočavamo, a tiču se bezbjednosti, ljudskih prava ili zaštite životnesredine. Radni jezik konferencije je engleski tako da će učenici imati priliku da gausavršavaju kako u toku priprema za konferenciju, tako i toku same konferencije.Značaj organizovanja i učešća mladih ljudi na ovakvim konferencijama jevišesrtuk. Osim druženja i međusobnog upoznavanja, učenici imaju priliku da seupoznaju sa načinom rada UN-a, da se upoznaju sa problemima sa kojima se svijetsuočava i da makar na tri dana i kroz simulaciju pokušaju da riješe neke odproblema koji muče čovječanstvo. Na taj način mladi ljudi proširuju svojevidike, postaju osjetljiviji na problematiku sa kojom se svijet suočava,postaju obrazovaniji i informisaniji građani svijeta. Samo kao takvi, mladiljudi na kojima svijet ostaje, mogu graditi demokratičnija društva i srećniji ibolji svijet. Više informacija na stranici: https://balmun.ba/

Повезани чланци