Dani sekcija – Sajam sekcija u Gimnaziji

Svi učenici su u tokuta dva dana dobili priliku da saznaju nešto više o sekcijama koje ih zanimajuali i da postanu njihovi novi članovi. Gimnazijalciveć decenijamapokazuju svoje interesovanje za vannastavne aktivnosti, po čemu je Gimnazijajedinstvena u našem gradu. Upravo zbog tolikog interesa i želje, u školipostoji veliki broj sekcija. Poznati su uspjesi sportskih sekcija ( odbojkaška,rukometna, košarkaška ), koje su nam u prošlosti donijele mnogo trofejasa najrespektabilnijih takmičenja, kako u našem gradu, tako i u državi. Svakako,vrijedne pomena su i druge sekcije, čiji su članovi ljubitelji prirodnihi društvenih nauka. Strastveni obožavaoci društvenih nauka mogu da bududioistorijske sekcije ( Siniša Sinadinović ) ili klubaVizantija ( Danilo Kovač ), a zaljubljenici u prirodu mogu da seučlane u ekološku sekciju ( Draško Perać ). Klub na koji se iz godine ugodinu ponose profesori, ali i đaci je debatni klub Gorgije. Velikuulogu u osvajanju prestižnih trofeja ima profesorica Branka Kukić. U aktivnesekcije, koje su nam se predstavile spadaju: psihološka sekcija ( Vanja Stupar ),filozofska sekcija ( Gorana Đudurović Praštalo), volonterska sekcija (JelenaLakić), sekcija francuskog jezika ( Jasmina Glišić ), sekcija italijanskogjezika ( Romina Guido Pajić ) i naša novinarska sekcija ( Danijela Štrbac ). Bilo bi nemoguće ne pomenuti i sekciju koja se uvijek sa takmičenjavraća sa nagradama i priznanjima. To je ujedno i najbrojnija sekcija u našojškoli. Multimedijalna sekcija iza koje stoji naporan trud i zalaganje profesorainformatike Željka Grbića, ali i članova njegove sekcije. Profesor Grbić ističeda multimedijalnu sekciju čine učenici, koji su između ostalog vršnjačkiedukatori i koji svakim danom sve više napreduju u oblasti informatike iprogramiranja. Ognjen Stefanović (IV7) i Dragan Rašeta (III8) su mentori ostalimčlanovima sekcije. Dragan napominje da na danima sekcija oni predstavljaju samoaplikacije koje su kreirali u školi, a dalje nam je pojasnio da će aplikacijesa kampa Pitam da biti prikazane i na danima IT-a. Za veseluatmosferu među prisutnima i predstavljanjesekcija na jedinstven način zaslužan je profesor muzičke kulture BranislavĐaković. Neprocjenjiv značaj ovih sekcija gimnazijalci otkrivaju i kadazavrše srednju školu i kadanjihovo znanje sa vannastavnih aktivnostidolazi do izražaja. Baš iz ovog razloga savjetujemo svegimnazijalce dapronađu sekciju koja im se čini zanimljivom i učlane se, a da stečeno iskustvoiskoriste kao dobru podlogu za njihovo dalje školovanje.MilošTravar III2 i Selma Ibrekić III11

Повезани чланци