Delegacija Gimnazije Banja Luka treći put na SPIMUNu

Prilika da se posjeti Ruska Venecija ne pruža se svaki dan, a stečenoiskustvo nakon puta zasigurno je neprocjenjivo i jedinstveno, barem u tokusrednjoškolskih dana. Zahvaljujući profesorici Stević, i njenom iskustvu uorganizovanju ovakvih ekspedicija, imali smo vodiča, profesora, organizatora iprijatelja u jednoj osobi. Naravno, da nije bilo finansijske pomoći sponzora:Fabrike obuće BEMA, Sberbanke i Nove banke odlazak na ovu konferenciju ne bibio moguć.Nevjerovatna ruska bajka, u kojoj sam imala čast da budem, na samompočetku bila je potpuno neizvjesna, jer zbog mnogih prepreka odlazak doposljednjeg časa nije bio siguran. Samo putovanje do Rusije trajalo je gotovo cijelidan: iz Banjaluke u Beograd, iz Beograda u Amsterdam, pa iz Amsterdama konačnou Petrograd, nevjerovatni i ogromni Petrograd u kome je su i dalje ulice bilepod snijegom i ledom, a sa starih zgrada pozdravljale su nas skulpture mačaka,inače simbol ovog grada.Jedan dan slobodnog vremena maksimalno smo iskoristili za obilazak grada injegovih znamenitosti kao što je muzej Jermitaž, koji nas je sve zadivioveličinom i nepreglednošću, sav obavijen nestvarnoj raskoši davnih vremena. Zatimsmo obišli muzej Feberže i hram Vaskrsenja Hristovog (Spas na krvi) koji su nasostavili bez riječi. Međutim, već sljedeći dan na svečanoj ceremonijiotvaranja, Petrodrađani su nam pokazali da raskošnih palata kod njih ne manjkajer je i otvaranje održano u jednoj. Marijnska palata u kojoj su debateotpočele, svojim sjajem doprinijela je da se osjećamo zadovoljno i ponosno štosmo dio nečeg tako velikog i važnog. Predstavnici naše delegacije AleksandarBakmaz i Đorđe Šukalo imali su tu čast da održe govor kao delegati Belgijeodnosno Mađarske, a svojim govorničkim vještinama držali su punu pažnjuprisutnih i zaradili gromoglasan aplauz. U tom trenutku oni su bili ambasadorii zemalja koje su na konferenciji zastupali, ali i naše zemlje, i gradaBanjaluke, i naravno naše gimnazije.Svaki dan nakon obaveza na komitetima svi smo se okupljali i dok smoplanirali šta dalje obilazimo, upoređivali smo ovaj veliki MUN sa dugom tradicijom,sa našim pionirom BaLMUNom, koji, na našu ogromnu radost, po ozbiljnostipristupanja zadatku ni malo ne zaostaje za SPIMUNom. Određene razlike uprocedurama, koje su nam ispočetka bile neobične, dale su nam uvid kako debatamože da teče i drugačijim, ali ne nužno pogrešnim tokom.Još jedan bitan aspekt srednjoškolske konferencije svakako je sklapanjenovih poznanstava, što je ovdje bilo posebno zanimljivo jer smo imali prilikusresti vršnjake sa svih strana svijeta, a opet svi smo bili ujedinjeni istomželjom da pronađemo rješenje za globalne probleme i stvorimo bolji svijet. Našaekipa bila je podijeljena na delegaciju Belgije i delegaciju Mađarske koje smozastupli na različitim komitetima. Naš delegat, Aleksandar Bakmaz, koji jepredstavljao Belgiju, za svoje zalaganje tokom zasijedanja nagrađen jepriznanjem za najboljeg delegata političkog komiteta.Na kraju smo se svi složili da je posjeta Petrogradu bila prekratka da seupoznamo sa svim što smo željeli i da je ovo grad kojem se vrijedi jednog danaponovo vratiti. Kući smo se vratili prepuni utisaka i priča o dalekoj Rusiji, asjećenja na dobru zabavu i druženje sa ovog putovanja će svakako ostatizauvjek.

Повезани чланци