GIMNAZIJALCI MARŠIRALI U BESMRTNOM PUKU

U sklopu obilježavanja Dana pobjede nad fašizmom unašem gradu je održana manifestacija MarširanjeBesmrtnog puka, koja okuplja potomke,poštovaoce i učesnike NOB-a. U šetnji glavnim ulicama učestvovali su veterani, predstavnicinevladinih organizacija, državni zvaničnici, studenti i učenici srednjih škola.Gimnazijalci su bili među najbrojnijima i na taj način su pokazali da našaškola njeguje vrijednosti slobode i antifašističku tradiciju. Učenici drugog razreda,Boris Đukić i Luka Stanar, naglasili su da Gimnazija, koja je našoj zemljipodarila nekoliko narodnih heroja, mora da istraje u antifašizmu i da budeprimjer ostalim školama.,, Srpski narod je dao veliki doprinos u borbi protivfašizma, ali je podnio i veliku žrtvu. Danas možemo da budemo ponosni na našadva antifašistička pokreta, koja su stvorila jedine slobodne enklave upokorenoj Evropi. Njihova borba, ljubav prema slobodi i otadžbini bila jeprepoznata u svijetu, i mi nemamo čega da se stidimo. Mladi moraju znati kolikoje borba naših predaka bila značajna i koliko su tekovine te borbe ugrađene udanašnje društvo. Treba da pratimo njihove stope, jer pobjede ostaju pobjede, bezobzira koliko je vremena prošlo.;;, naglasio je Đukić.Marko Gajić II10

Повезани чланци