Gimnazijalka u UN-u

Mnogo puta smo seuvjerili da gimnazijalci čine bisernu nisku što obavija cijeli zemljani šar.Jedan od gimnazijskih bisera što živi sa one strane okeana zove se AndreaGrozdanić (u Gimnaziji Dominović). Rođena je u našem gradu pet ljeta poslijezemljotresa. Završila je osnovnu školu Georgi Stojkov Rakovski i to kao vukovac,a potom upisala matematički smjer u našoj školi. Sve razrede završila je odličnimuspjehom i maturirala zlosrećne 1992. godine. Školovanje je nastavila uBeogradu, na Matematičkom odseku Pridno-matematičkog fakulteta. Nakondiplomiranja, radila je na Ekonomskom fakultetu u Banjoj Luci kao asistentmatematike. U međuvremenu, magistrirala je na PMF-u u Novom Sadu – naravno, matematiku.Od 2002. godineradi u u Njujorku, u Statističkoj diviziji Departmana za ekonomska i socijalnapitanja Ujedinjenih nacija. Obje Andreine kćerke, Katarina i Milica, pohađajuInternacionalnu školu Ujedinjenih nacija (UNIS) i – kako mama kaže – odličnogovore i srpski i engleski jezik.U društvu sasestrom dr Aleksandrom Dominović, Andrea je prije nekoliko dana posjetila svojuGimnaziju. Tvrdi da je znanje koje je ponijela iz zgrade od crvenih cigalanešto što joj je mnogo olakšalo studiranje i napredovanje u karijeri. Mnogovoli svoju školu što potvrđuje njena želja da poveže Gimnaziju sa nekomprestižnom ustanovom u Njujorku, možda baš pomenutom školom UN-a.Vjerujemo da ćemoo tome još pisati…

Zoran Pejašinović

Повезани чланци