Gorgije i CeSER organizovali debatu na tezu BiH u NATO: DA ili NE?

Debata na veoma ozbiljnu tezu o kojoj se malo ko u bosanskohercegovačkom društvu usuđuje javno, jasno i glasno govoriti, nije bila ni malo jednostavan zadatak. Ipak, zahvaljujući izuzetno ozbiljnoj organizaciji koju je predvodila Aleksandra Taševski, izvršni direktor projekta, kao i mentorima naših vrijednih ekipa, Oliveri Ševo i Tamari Dakić, koje su vrijedno i predano spremale svaka svoj tim, posao je urađen na vrijeme i na najbolji mogući način.Subota u podne nikako nije vrijeme koje mladi ljudi posvećuju nekom radu, pogotovo ako taj rad nema veze sa školskom aktivnošću. Međutim, puna sala Univerzitetskog preduzetničkog centra pokazala je i dokazala da su debatanti definitivno jedna sasvim posebna vrsta.Osim neobičn teze, ovu debatu je karakiterisalo i to što je to bila prva javna debata u Svjetskom debatnom formatu te su Gorgije, nakon Sarajeva, na ovaj način ovaj za BiH novi debatni format, na ovaj način predstavile i u Banjoj Luci.Ekipu Vlade odnosno afrimaciju činili su Luka Divljak, Jovica Jović i Violeta Vuletić uz pomoć Sare Latinović i Sare Petković. Ekipu opozicije odnosno negacije činili su Anđela Arar, Bojan Belenzada i Filip Miljković uz pomoć Marka Smiljanića i Aleksandra Bakmaza. Publika je s pažnjom pratila cijeli tok debate što se vidjelo i u kasnijim uključivanjima u diskusiju i komentarima. Iako su obje ekipe uradile izuzetno dobar posao argumentovano iznosivši dokaze za i protiv ulaska BiH u NATO, pobjedu je jednoglasno odnijela afirmacija odnosno Vlada koja je zastupala stav da BiH treba pristupiti NATO savezu i na taj način obezbijediti sigurnost za inostrana ulaganja, što će u konačnici dovesti do ekonomskog razvoja, a to je definitivno cilj koji se mora ostavriti. Negacijska ekipa istakla je negativne stavove prema vojnim savezima i negativna iskustva iz prošlosti kada je u pitanju NATO savez, ali se nije previše bavila time da ospori pozitivne razloge koje je Vlada iznijela.Bez obzira na sve, možemo biti posnosni na naše debatante koji su još jednom pokazali da je debata vještina koja se uči i koja prije svega podrazumijeva argumentovanu raspravu zasnovanu na kulturi dijaloga. zaključak predstavnika Studentskog parlamenta i Američke ambasade bio je da bi mnogi odrasli iz javnog života imali mnogo toga da nauče od mladih i malih Gorgija…

Повезани чланци