Govorništvo gimnazijalaca ponovo nagrađeno

U subotu 3. maja 2014. godine održano je takmičenje u besjedništvu na Univerzitetu za poslovni inženjering i menadžment ( PIM ) u kome su učestvovali učenici banjalučke Gimnazije, Građevinske i Ekonomske škole iz Banje Luke, kao i učenici iz Bužima, Bihaća, Petrovca i Teslića. Univerzitet je prikazao srdačno gostoprimstvo i zadovoljavajući nivo organizacije, dok je tema besjede bila pravda, tačnije Ciceronova izreka Iustitia omni auro carior – Pravičnost je od sveg zlata skupocjenija.Diverznost u kvalitetu besjeda je bila očigledna već u samom početku takmičenja. Besprijekorna dikcija predstavnice Ekonomske škole Banja Luka i našeg vlastitog predstavnika, Srđana Barašina, naišla je na kontrast u govorima njihovih kolega koji su se prvi put našli u situaciji davanja zvanične besjede pred relativno velikim brojem ljudi, uključujući žiri kao i konkurenciju. Kroz čitavo takmičenje istakle su se različite forme besjede – koje su odstupale od iste te su svojim pošalicama više odavali doživljaj standap komedije nego ozbiljnog govora. Jedna ili dvije šale za podizanje atmosfere usred inače ozbiljnog događaja je savršeno u redu, pa čak i poželjno – ali bilo šta više od toga prelazi granicu ukusa i postaje neozbiljnost. Karakteristika koja se protezala kroz drugu polovinu takmičenja je dramatičnost ( koja, iako je fundamentalna za govorništvo, nije uspjela da uvjeri publiku u svoju iskrenost, kako je to inače potreba ) – prošarana apelovanjem na božansku odliku pravde, nacionalnim nesuglasicama i nepovezanosti u anegdotama. Pozitivno osvježenje je došlo u obliku filozofske kontemplacije nad samim smislom pravde, tako da smo čuli glas Sokrata, Platona, Aristotela, pa čak i Betmena. Imanuel Kant nije imao komentara. Ironično, rimska izreka koja je bila fokus ovog takmičenja nije uspjela da probudi koncept rimske pravde i antičkog pravnog sistema, kao ni termina lex talionis ( poznatiji kao oko za oko ) u govorima besjednika.Nekolicina takmičara je ostavljala utisak suhoparnog i beživotnog recitovanja govora, dok je prevelika emocionalnost obilježila drugu nekolicinu, što postavlja pitanje da li je zaista tako teško pronaći optimalnu sredinu između zaboravnog i pretjeranog?Marko Blagojević

Повезани чланци