Hotspot u Zagrebu

Ovaj mjesec je sa sigurnošću bio od velikog značaja mnogimsrednjoškolcima na Balkanu. Naime, njemačka Centralna služba za škole uinostranstvu ZfAje organizovala projekat pod nazivom HotsšpotProjekatje bio osmišljen kao petodnevni kamp čiji su učesnici učenici drugih, trećih ičetvrtih razreda iz Bugarske, Albanije, Slovenije, Hrvatske te Bosne iHercegovine. Našu državu je predstavljalo šesnaest učenika, članova DSDprograma. Projekat je bio baziran na temi migracija te tzv. Balkanske rute,imajući za cilj edukovanje mladih o toj temi uz podsticaj kreativnosti i,naravno, poboljšanje njemačkog jezika. Po dolasku, učenici su bili raspoređeni u pet grupa koje suna različite načine pokušavale da razviju empatiju, želju za upoznavanjem novihkultura i prevazilaženje predrasuda; a sve to uz sklapanje novihprijateljstava. Nakon četiri dana napornog rada, sve grupe su se ujedinile ipriredile predstavu u Pozoristu Vidra. Naizmjenično su seizmjenivali glumci, plesači i članovi hora pričajući priču o svima onima kojisu morali da napuste svoje domove u potrazi za boljim životom. Čak i poredmukotrpnog i napornog rada, učenici su uspjeli da se upoznaju sa novimkulturama i sklope nova prijateljstva, što je i bio jedan od primarnih ciljevaovog projekta. Ovaj projekat je bio jedno veoma lijepo iskustvo za sveučesnike, omogućivši im da prošire vidike i promijene način gledanja na nekestvari, koje će sa sigurnošću jos dugo pamtiti.

Повезани чланци