INOST 2018.

Svečanomotvaranju ovogodišnjeg Inosta prisustvovali su učenici i profesori mnogihosnovnih i srednjih škola, kao i fakulteta iz Republike Srpske, Bosne iHercegovine, Srbije i, po riječima predsjednika Saveza inovatora RepublikeSrpske, Milovana Bajića, mnogih drugih zemalja širom svijeta: Rusije, Italije,Francuske, Maroka, Indije, Rumunije i mnogih drugih. Zvanično otvorenim, Inost je proglašen odstrane ministra nauke i tehnologije RS, Jasmina Komića, koji je svima poželiodobrodošlicu i sreću na predstojećem takmičenju.Navedena je informacija da je na adresu Inostaove godine došao ogroman broj prijava i da će građani Banjaluke imati prilikuda tokom ova 3 dana vide više od 350 eksponata, sa više od 500 svojih autora. Takođe,program otvaranja uljepšali su učenici Muzičke škole ,,Vlado Milošević;; sasvojim izvedbama na violini, klaviru, flauti i harmonici.Među mnogim ostalimizlagačima i učesnicima našli su se i učenici ostalih banjalučkih srednjihškola, Medicinske škole, Elektrotehničke škole ,,Nikola Tesla;;, Građevinskeškole, Tehnološke škole, Tehničke škole, Srednjoškolskog centra ,,Gaudeamus;;,Srednjoškolskog centra ..Ljubiša Mladenović;;, kao i Elektrotehnička škola izBroda, Teslića, Bijeljine i mnogi drugi.INTERVJUSA PROFESOROM IZ ITALIJEU okviru ovogodišnjeg Inosta, uPrivrednoj komori Republike Srpske je, 19. aprila, organizovan Okrugli stokojem su prisustvovali profesori iz italijanske Informatičke Gimnazije (Liceo Fremi Gaeta), Olimpio di Mambro i AnaFaderne. Profesor Olimpio je svojomprezentacijom oduševio sve prisutne. Nakon prezentacije, dobili smo priliku damu postavimo nekoliko pitanja:1.Dobar dan gospodine di Mambro. Za početak, da li ste zadovoljni onim što stevidjeli na ovogodišnjem Inostu?·Dobardan, itekako sam zadovoljan inovacijama koje sam vidio. Nadam se da ćetesljedeće godine biti još kreativniji.2.Predavali ste i u Srbiji par godina, koja je razlika između našeg iitalijanskog obrazovnog sistema?·U Italiji je akcenat napraksi. Kada sam vršio poređenje srpskih i italijanskih srednjih škola, uvidiosam da učenici u Italiji imaju četiri sata više praktične nastave negoučenici u Srbiji. To je jako loša činjenica.3. Da limislite da su naši učenici u lošijojpoziciji nego italijanskiučenici ?·Ne, naprotiv, učenici sa ovih prostora su u boljoj pozicijina inostranim fakultetima nego naši učenici jer imaju više teorijskog znanja iizuzetno su talentovani u pričanju stranih jezika. Vaši učenici veoma brzo nadoknadenedostatke vašeg obrazovnog sistema, što je veliki plus na univerzitetima uAmerici i Velikoj Britaniji.4. Gdjeste uvidjeli razliku između naših i italijanskih učenika?·Kada sam predavao u Beograduprimijetio sam da se vaši učenici bolje razumiju u našu muziku iumjetnost nego mi. U isto vrijeme sam bio iznenađen i ponosan.5.Šta bi trebalo da naš sistem promijeni, kako bi poboljšao obrazovanjesrednjoškolaca?·Vaš obrazovni sistem nijetoliko loš. Mislim da je ovdje potrebno samo više preusmjeravanja u obrazovnimustanovama. Poređenja radi, učenik u Italiji koji voli određeni predmet može daizabere da ga sluša više časova nego učenici koji ga ne vole.6. Dalimislite da je ovdje potreban veći broj projekata?·Mislim da jeste. Direktorškole nije autoritativna figura već ima ulogu menadžera. Trebalo bi da se školaoslanja na projekte i da srednjoškolci i profesori pokažu svoje umijeće nadatim projektima, a onda profitiraju. Takmičenje je najbolji pokretač za uspjeh,zbog toga je učešće na projektima jako važno.7. I pitanje za kraj, da li će se nastavitisaradnja između srednjškolaca iz Gaete i Banja Luke?· Jaću se sigurno vratiti ovdje još jednom, a nadam se da će naše škole ostvariti još bolju saradnju i da ćerealizovati još mnogo projekata u domenu IT-a i tehnologije.HvalaVam na izdvojenom vremenu.· HvalaVama.GIMNAZIJALCI NA INOSTUUčenicinaše škole i ove godine su uspjeli da pokažu Gimnaziju na najbolji način,predstavivši svoje inovacije. Programeri, koji su ujedno članovi kampa Pitam dasu se predstavili sa svojim aplikacijama: Pametni parking (Autori: Rastko Zeljković ETF Banja Luka, Dragan Ivanović IV7, Danilo Vuković IV7, Dejan FrancuzIV7, Mihajlo Pantić IV7), Sportski semafor, Vemusic, Arbus,Mail2go i Brzi recepti.·Vemusic je aplikacija koja pomaže muzičarima amaterima da lakšepronalaze tabove, akorde i prepoznaju određene melodije. Autori su: ĐorđeJoldžić II6, Danilo Jovanić II6, Leon Kosić I8 i IgorRačić II6.·Arbus prati dolazakautobusa na stanice, informaciju šalje korisnicima na mobilni telefon i na tajnačin im pruža detaljan uvid u kretanje autobusa. Takođe predviđa vrijeme zakoje će on stići na željenu stanicu. Autori aplikacije su: Milica Popović III7, Milica Mijatović III7 i DejanVukadinović II6.·Mail2goje servis koji putem SMS poruke obavještava korisnika obitnim e-mailovima koji mu stižu ukoliko im on nema pristup. Radi na osnovuključnih riječi koje mailovi mogu sadržavati. Autori su: Ana Zrnić, III7 i Sofija Rodić, III7·Brzi recepti jeWeb aplikacijaza pronalaženje recepata i sortiranje obroka po namirnicama koje imate ufrižideru. Autori su: Lazar Tučić I7i Đorđe Ristić I7.Mentorisvih autora su: Željko Đafić, Dragan Rašeta, Jovan Stoiljković i AleksandarKelečevićMeđuučesnicima iz naše škole je bio i Dimitrije Adamović, učenik četvrtog razreda,čiji radovi su nagrađeni plaketom. On se predstavio sa dva rada. Prvi od njihje Sportski semafor koji je radio zajedno sa Draganom Rašetom, takođeučenikom četvrtog razreda. On naglašava da je uređaj veoma jednostavan zakorištenje, kontroliše se uz pomoć telefona i portabilan je. Drugi eksponat jeAutomat na daljinsku kontrolu na kojem je radio samostalno. Ovaj uređaj vamomogućava da porukom upalite grijanje u prostoriji koja se nalazi na potpunodrugoj lokaciji.Zakraj, želimo naglasiti da je banjalučka Gimnazija nagrađena trofejom kaonajbolja srednja škola čiji učenici su osvojili najveći broj plaketa i nagrada.Čestitamo svim nagrađenim i želimo im mnogo uspjeha i na narednimm projektima!Novinarska sekcija Gimnazije

Повезани чланци