IZLOŽBA FOTOGRAFIJA SAVREMENI PRISTUP FOTOGRAFIJI ;99

Svi koji se ovih dana nađu u holu Gimnazije imaju priliku da pogledajuizložbu fotografija čiji su autori učenici četvrtih razreda naše škole. Izložbaje postavljena u četvrtak, desetog maja, a njen idejni tvorac je profesoricalikovne kulture, Tatjana Bosnić Ratković.U okviru redovnog časa likovne kulture, maturanti su imali praktičnirad inspirisan motivima i tehnikama moderne umjetnosti o kojoj su učili ovegodine. Učenici su mogli kombinovati elemente optičke umjetnosti, pop arta,stripa, grafičkog dizajna i kolaža. Nešto više o izložbi i njenom nastanku namje rekla profesorica likovne kulture, Tatjana Bosnić Ratković.· Kako ste došli na ideju da organizujete izložbu?Tema je bila u okviru vašegredovnog časa, u suštini u okviru savremene umjetnosti. Bilo je potrebno da pokažetesvoju kreativnost. Najbolji primjer za to je bila fotografija kroz pop artfilter ili neki drugi oblik njenog obrazovanja . Ono što je zanimljivo u vezisa tim fotografijama je to što ste uspjeli da ispoštujete glavne osobine kojefotografija treba imati i da to što se nalazi na fotografiji iskoristite uformi fotomontaže. Svako je imao priliku da fotomontažu uradi na svoj način. Moglo sesjeći na razne načine, kombinovati, uništiti ili uraditi kao grafički dizajn.·Da li je ovo bio način da pokažete učenicima kako koristiti moderne tehnologijana jedan drugačiji način uz pomoć kojeg oni mogu izraziti i razvijati svojukreativnost i inovativnost?Naravno, ja smatram da sesavremena tehnologija treba koristiti na pozitivan način. Ovo je zapravo biojedan takav primjer.· Kako ste Vi zadovoljni učeničkim radovima?Zaista sam oduševljena! Nekisu to odradili samo da bi odradili, a neki su se potrudili i djela su stvarnoodlična. Kada sam vidjela koliko su truda mnogi uložili bilo mi je žao da sveto ostane u nekoj fascikli ili folderu, a da drugi to ne vide.Pozivamo sve da u narednom periodu pogledaju izložbu. Nadamo se da ćeteuživati u izloženim fotografijama

!Monika Milanović IV11 Selma Ibrekić IV11

Повезани чланци