Javna debata: Sudar Titana

Upetak, 27.4. sa početkomu 18:45 časova, u holu banjalučke Gimnazije održana je debata na tezu,,Studiranje na domaćim univerzitetima je bolje;;, tokom koje su dvijesuparničke ekipe imale priliku da se suoče, izlože svoje argumente i pobliže ihobjasne prisutnim učenicima i profesorima. Afirmacijsku stranu zastupali sustudenti Pravnog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci i nekadašnji učeniciGimnazije: Marko Romić, Goran Kukobat i Bojan Belenzada, predstavljajućidebatni klub Pravnog fakulteta – ,,Alkibijad;;, a sa druge, protivničke strane,našli su se učenici gimnazijskog debatnog kluba ,,Gorgije;;: Aleksandar Bakmaz,Aleksandar Matić i Sofia Miljatović, koji su nakon drugog razreda srednje školeodlučili da svoje školovanje nastave u okviru IB programa, koji je u Gimnazijiprisutan od 2006. godine i suprotstave se tvrdnji podržanoj od straneafirmacijskog tima. Uloge sudija ovaj put pripale su učenicima Lazaru Tučiću, DaniluKneževiću, Filipu Beštiću, Milanu Kecmanu i profesorici Branki KukićLjubojević, predvodniku oba debatna kluba. Za vrijeme debate, afirmacijskaekipa navela je tri dobro osmišljena argumenta, koja se ogledaju u nužnim troškovimastudiranja u inostranstvu, ličnom angažovanju studenata i studiranju bezbarijera. Takođe su iskazali svoje mišljenje da je ,,studiranje u inostranstvu– privilegija bogatih;;, da danas predstavlja izrazit primjer luksuza, uzevši uobzir ekonomsku situaciju na ovom području, i da stipendije koje studenti izBanjaluke dobijaju u Austriji, zemlji u koju najviše domaćih studenata odlazina studije, nisu dovoljne za podmirivanje vlastitih potreba, te iziskujudodatan angažman mladih. Takođe smatraju da je socijalni život podjednako važankao obrazovni, a odlaskom u nepoznato okruženje, postavlja se pitanje uspjehasocijalnog života, a može dovesti i do neželjenog efekta – asimilacijestudenata u domaćem življu (stranom okruženju). Ovu priliku iskoristili su i danavedu pojedine profesore banjalučkih fakulteta koji su svoje karijereizgradili na domaćem tlu. Suprotno njihovom stavu, druga ekipa zagovarala jeideju da se mladim ljudima, odlaskom iz BiH, ali i okolnih zemalja sličnogekonomskog stanja, pruža mnogo veći broj mogućnosti, kao i jača motivacija zasvakodnevno napredovanje, a koja je, po njihovom mišljenju, kod nas znatnoumanjena rastućom korupcijom. Odlaskom u inostrane zemlje, postiže se adekvatnoobrazovanje u skladu sa mogućnostima studenta, pri čemu smatraju da stranifakulteti bolje i potpunije oblikuju studenta u odnosu na domaće fakultete, prvenstvenouz pomoć kvalitetnije opreme za rad. Svi navedeni argumenti oba debatna klubabili su potkrijepljeni validnim podacima, čime su učinili ovu debatu, KP formata,još uspješnijom i poučnom za prisutnu publiku. Na ovaj način završena je posljednja javna debata uovoj školskoj godini, ujedno i posljednja debata dvojice maturanata idugogodišnjih članova školskog debatnog kluba ,,Gorgije;; – Aleksandra Bakmaza iAleksandra Matića, te ostaje nada da je ova debata ostavila pozitivan utisak naprisutne, naučila ih nečemu novom, a nekom možda i riješila dilemu u vezi sastudiranjem. Ovim putem je svima onima koji izbor fakulteta određuju na osnovu mogućnosti usavršavanja u vannastavnim aktivnostima pokazano da se u debatnoj sferi to može raditi i na Pravnom fakultetu u Banjoj Luci u sklopu Debatnog kluba Alkibijad.Jelena Laketa, II8

Повезани чланци