Jedan drugom najveća podrška i najveća konkurencija

Vladan i Vladislav Pejić su učenici trećeg razreda Gimnazije koji su pored školskihobaveza veoma aktivni van škole, a njihova najveća ljubav je igranje šaha.Usljed velikog truda i zalaganja, njihov hobi je postao više od toga te su seokušali u takmičenjima iz ove oblasti i ostvarili zapažene rezultate. Naovogodišnjem Republičkom takmičenju u šahu održanom u Banjaluci odbranili svojeprošlogodišnje titule, te je Vladan ponovo osvojio prvo, a Vladislav drugomjesto. Zdravo Vladane i Vladislave, čestitamo na osvojenimrezultatima. Možete li da nam se predstavite?Vladan: Ja sam Vladan Pejić i imam dvabrata, trojke smo. Idem u treći razred Gimnazije, jezički sam smjer. U slobodnovrijeme se bavim igranjem šaha i član sam DnD sekcije.Vladislav: Ime mi je Vladislav Pejić, idem u Gimnaziju, treći samrazred jezičkog smjera. Bavim se raznim aktivnostima unutar i van skole, šahom,košarkom, bridžom, izviđačima, član sam i DnD sekcije. Kada se javila ljubav prema igri? Vladan: Od malenasam počeo igrati šah i bio sam većinom samouk. Igrao sam sa tatom i ponekad sa dedom,iako niko nije ispoljio veliko interesovanje za razvoj u ovoj oblasti. Zbogtoga sam odlučio da naučim brata šahu, da bih imao sa kim da igram. Od tadaVladislav i ja napredujemo u ovoj igri, i u čestvovali smo na mnogim turnirima.Vladislav: Javila se u ranoj mladosti, tačnije 2008. godine kadsam počeo igrati sa bratom. Pored toga, dosta članova porodice je igralo šah, paje lijepo nastaviti tradicijuZašto baš šah?Vladan: Mene je šahoduvijek privlačio i smatram da je šah više od igre, to je za mene neopisivaumjetnost, misaona igra koju ne može svako dobro igrati.Vladislav: Ova igra je krozovih 17 godina uvijek bila dio moga života – u djetinjstvu kao igra, a danasviše nego hobi.Da li je međusobno takmičenje prisutno i u svakodnevojigri? Koliko vam to pomaže u razvoju?Vladan: Na svakom turniru smo rivalii borimo se, takmičimo ko je bolji, iako smo braća.Vladislav: Igramo jedan protiv drugog svaki dan, najmanje jednom,bilo za zabavu ili ozbiljno, a takmičenje je zastupljeno uvijek i pomaže nam danapredujemo i učimo jedan od drugog.Da li imate neki savjet za vršnjake koji bi željeli dase oprobaju u šahu?Vladan: Ja bih želionaglasiti da je lijepo znati igrati šah i da mi je žao što je šah u Banjalucipotcijenjen, pogotovo od strane mladih ljudi. Ova igra razvija mozak i podstičena razmišljanje, i volio bih da se u njemu što više ljudi okuša jer je zabavnaigra za društvo.Vladislav: Glavnisavjet mojim vršnjacima bi bio da, ako su zainteresovani za ovu prelijepu igru,ulože malo više vremena u nju i razviju ljubav prema misaonim igrama jer suveoma zabavne i isplati se znati ih.Koji su vaši planovi za budućnost?Vladan: Planiram upisati fakultet, vjerovatno ekonomiju. Šahplaniram nastaviti igrati, boriti se za uspjeh i ostvariti što više dobrihrezultata.Vladislav: Moji planovi poslije Gimazije su da upišem fakultetovdje ili možda u Srbiji. Kada su u pitanju moji budući planovi za šah, cilj mije dobiti međunarodnu titulu i proširiti ljubav prema šahu među mladima.Hvala vam na vremenu, i još jednom čestitamo. Nadamose da će se ovakvi rezultati nastaviti i u narednom periodu.Hvala vama.Una Zuber;IB2

Повезани чланци