Na ljeto putujemo u Njemačku!

Veoma nam je drago što od srca možemo čestitati onima koji su se sa najviše entuzijazma upustili u ovaj mali projekat i najviše se zalagali tokom njegove realizacije. Zbog toga su Ivana Sandalj i Ena Tešić iz I1 i Hristina Bulaja iz II12 nagrađene tako što će u julu ove godine deset dana provesti u Njemačkoj, u Ulmu. One će učestvati u jezičkom kampu i radionicama za mlade!Projekat je započet krajem 2011. godine, obukom u Donauešingenu kod Štutgarda, a nastavio se u našoj školi. Tokom nekoliko sedmica, grupa učenica iz odjeljenja I1 i II12 aktivno su učestvovale u realizaciji projekta putem internet platforme za učenje – MOODLE.Organizatori ovog projekta su Ministarstvo za kulturu, mlade i sport (Baden-Virtemberg), Državna centrala za političko obrazovanje (Baden-Virtemberg) i Evropski centar Baden-Virtemberg, Institut i akademija za evropska pitanja.Cilj projekta je da doprinese zbližavanju i povezivanju škola iz zemalja podunavskog sliva, kao i zasnivanju partnerskih odnosa među školama koje su učestvovale u projektu. Drugi veoma bitan cilj je podizanje kvaliteta nastave upotrebom modernih elektronskih medija. Kroz rad i komunikaciju preko online platforme MOODLE, naše učenice su imale priliku da na njemačkom jeziku (Jezičke greške su bile dopuštene i nisu ispravljane!) sarađuju sa vršnjacima iz drugih evropskih zemalja.Organizatori su na početnoj obuci za nastavnike, koja je održan od 28. septembra do 1. decembra 2011, u Donauešingenu kod Štutgarda, sve razrede-učesnike podijelili u radne grupe od po tri razreda. Grupa iz naše škole je sarađivala sa gimnazijama iz Pečuja iz Mađarske i Ulma iz Njemačke.U projektu su sudjelovala 43 razreda iz Savezne Republike Njemačke (Baden-Virtemberga i Bavarske), Austrije, Slovačke, Češke, Mađarske, Bosne i Hercegovine, Slovenije, Hrvatske, Srbije, Rumunije i Bugarske. Radno okruženje organizovano je u MOODLE-u, platformi za učenje. Na njoj je svaka radna grupa imala svoj prostor za chat i prostor za obradu podataka, a učenici su mogli da komuniciraju i na ostale načine ako su to željeli.Neki od zadataka učenica iz naše škole bili su: upoznati se s ostalim članovima iz svoje radne grupe, predstaviti Banjuluku i život u regiji i, kako smo rekli, sve to uraditi na njemačkom jeziku. Ovo je bila odlična prilika da se učenici riješe straha – ako su ga do sada imali – od pravljenja grešaka u komunikaciji na njemačkom. Naše učenice su svojim vršnjacima iz Mađarske i Njemačke odgovarale na njihova pitanja o Banjaluci, o životu uz Vrbas, o turističkim i drugim atrakcijama naše regije i sl. Gimnazijalke su, takođe, imale priliku da saznaju sve što ih zanima o Ulmu, Njemačkoj, Pečuju i Mađarskoj.Ali, naljepše dolazi na krajuNajveće zadovoljstvo – pored uspješno ostvarene komunikacije sa vršnjacima iz Njemačke i Mađarske – jeste što su nam organizatori ponudili da tri najaktivnije učenice prijavimo za učestvovanje u ljetnjem jezičko-sportskom kampu u Njemačkoj! Troškove boravka snose organizatori.Čestitamo od srca Eni, Ivani i Hristini! Želimo im lijep i aktivan odmor u Njemačkoj ovoga ljeta, kao i dalje učenje njemačkog jezika.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Повезани чланци