Nedjelja djeteta u dječijem pogledu

Nedelja deteta je, u svim zemljama koje su potpisale i ratifikovale Konvenciju o pravima deteta, prvanedelja u oktobru. Slavi se u ime dece, a sa ciljem skretanja pažnje javnostina ovaj važan dokument i isticanja neophodnosti ostvarivanja minimuma dečijihprava. U tom periodu se, još jednom, opominju odrasli i odgovorni da prava decenisu luksuz, već potreba za njihovo zdravo, srećno i kvalitetno odrastanje.Unašoj Gimnaziji, učenici IB1 programa, koji slušaju psihologiju, su zajedno sasvojom profesorkom Aleksandrom Arsenijević-Puhalo organizovali niz aktivnosti uime Nedelje deteta i tako sepriključili obeležavanju ovog datuma. Učenici su osmislili različite sadražajekako bi afirmisali, edukovali i naveli druge da deluju u interesu dece:Milijana Mušić je u holu škole napravila Zid sa dečijim pravima;Marko Smiljanić iLana Samardžija su organizovali sportski turnir u fudbalu i košarci gde sufinalne utakmice izgane između tima profesora i učenika škole;Dragana Kneževićje postavila izložbu fotografija na temu dečijih prava;Ozren Dabić je napravioprezentaciju dokumentarnih filmova o ovoj problematici;Filip Miljković jevodio razgovor sa Aleksandrom Štrbac, psihologom u NVO Zdravo da ste, o tomezašto je potrebno razmišljati i delovati u interesu dece i kakva je situacijapo pitanju poštovanja Konvencije o dečijim pravima u našoj zemlji. Biloje aktivno, šareno, veselo, ozbiljno, zabavno, pametno, kreativno,interesantno…baš kako treba da bude u školi kada se o deci i sa decom razgovara!

A. A. Puhalo

Повезани чланци