Nedjelja djeteta u programu Međunarodne mature

Povodomnedjelje djeteta (3. oktobar – 9. oktobar) 2016. godine učenici psihologije naprogramu Međunarodne mature održali su prezentacije na temu Dječijaprava. Naši IB učenici našli su se u osnovnim školama Branko Ćopić iIvo Andrić sa ciljem da savjet učenika u školama informiše o veoma važnojtemi – dječijim pravima. Diskusijuna ovu temu učenici su rado prihvatili i aktivno su učestvovali neustručavajući se da kažu svoje mišljenje ili daju neku sugestiju. Osnovci surekli da su mnogo toga znali, ali su, takođe isto toliko i naučili te se veselenašoj budućoj saradnji. Konvencija Ujedinjenih nacija o pravima djeteta kao injen sadržaj, svakako je bilanajzanimljiviji, te najmanje poznat, dio prezentacije pa je u njemu publikanajviše uživala. Savjeti učenika su imali zadatak da znanje stečeno, ili pakponovljeno, prenesu svojim drugarima iz razreda, što su oni sa osmijehomprihvatili.Održavanjeprezentacije planirano je sredinom novembra i u osnovnoj školi Jovan Cvijić.Uloga vršnjačkog edukatora svakako nijeni malo laka, ali uz mnogo rada i volje, svaki posao postaje zabavniji i lakšišto su mali psiholozi sa IB1 i potvrdili.FilipStanivuković, IB1Una Zuber, IB1

Повезани чланци