Obilježen Međunarodni dan srednjoškolaca

Banjalučka Gimnazija obilježava ovaj Dandajući priliku zainteresovanim učenicima škole da zamijene ulogu sa profesorima i umjesto njih održavaju časove, dok odabrani učenici iz Savjeta učenikamijenjaju osnovne administrativne funkcije u školi.Različite srednje škole obilježavajuovaj Dan na različite načine, organizacijom koncerata, tribina, predavanja,sportskih turnira sa svrhom upoznavanja učenika o pravima učenika i radu u Savjetuučenika.Kod Krivog sata u gradu na Vrbasu, usimbolično vrijeme 11 časova i 17 minuta, predstavnici Savjeta učenika snimili su flash mob gdje su se jednu minutu zadržali upoziciji u kojoj su se zatekli kao znak sjećenja na dešavanje 1939. godine.Ovaj projekat dogovoren je na nivou Republike Srpske u saradnji sa Mrežomsavjeta učenika Republike Srpske Mresurs.Danas je Ginazija ugostila delegacijuSavjeta učenika Elektrotehničke školeNikola Tesla iz Banjaluke, a kasnije susvi zajedno posjetili Srednjoškolski centar Gemit –Apeiron gdje su ihugostili na prikladan način.Ovaj Dan pored svrhe sjećanja imai cilj da podstakne mlade ljude da se aktivnije uključe i budu štoproduktivniji u svojoj školi. Zamjenom mjesta učenika i profesora oni sepodstiču na bolju saradnju sa svojim predavačima i na taj način doprinose efektnijem planu i programu, a ujedno se i pripremaju za svojultimativni zadatak, a to je uključivanje u svijet odraslih.Ovakva iskustva su vrlo pozitivna, a banjalučkaGimnazija poziva ostale srednje škole, kako u Banjaluci, tako i u RepubliciSrpskoj na obilježavanje ovog Dana putem pozitivnih, ali i interesantnih akcija.Aleksandar Matić

Повезани чланци