Organizacija Crvenog krsta u Gimnaziji

U subotu, 26. maja 2018.godine, održano je Republičko takmičenje u prvoj pomoći, a učestvovali su učenicii drugog i trećeg razreda naše škole: Jovana Dvizac, Aleksandra Dobrijević,Ksenija Marinković, Danilo Đukić, Aleksa Đurić i Dženneta Hajdarpašić. Podokriljem humanitarne organizacije Crveni krst okupilo se mnogo mladih takmičaraiz gradova širom Republike Srpske. Crveni krst je organizacija koja se pojavilaprvobitno u Evropi još u 19. vijeku, kao volonterska organizacija, koja jepomagala povrijeđenim vojnicima, bilo da je to zdravstvena, fizička ilipsihološka pomoć.1. Šta je Crveni krst i zašto je bitno da ljudi dobijajuinformacije iz te organizacije?Jovana: Crveni krst jeorganizacija koja je mlada na ovim prostorima, ali je veoma značajna zaradljudskog dobra, jer omogućava snalaženje u vandrednim zdravstvenim situacijama.2. Kakva su iskustva sa Republičkog takmičenja?Dženneta: Smatramo da smo seizvanredno snašli u datim situacijama na Republičkom takmičenju, ali zamjerka jepredugo čekanje u izolaciji.3. Da li planirate da se bavite ovim i u budućnosti?Aleksa: Nisam siguran, aliznamo da ćemo se truditi da budemo prvaci i na državnom nivou.Da bi se pokazali unajboljem svjetlu predstavnici naše škole počeli su sa pripremama još useptembru 2017. godine, a ponos zbog osvojenog trofeja nisu krili. Iako suuživali u vremenu provedenom sa vršnjacima kao i u novostečenom znanju,poručuju svim generacijama da za takvu obuku nikad nije kasno. Sljedeći korak jetakmičenje na državnom nivou, koje je na rasporedu u oktobru, a pripreme zaisto počinju 6.8. u kampu na Bardači. Nadamo se još jednoj pobjedi i zajednobodrimo.Nevena Zelenika, I2

Повезани чланци