Pitam da i Neformalno obrazovanje u IKT oblasti

Informatika je nauka sadašnjosti i nauka budućnosti.Svi oni koji su se odlučili za izučavanje ove nauke, u bilo kojem smislu, ukoraku su sa savremenim svijetom.Bivši gimnazijalac, a sadašnji upravnik strateškim projektima u Deutsche Telekomu, Borislav Tadić počastvovao nas je povratkom u Gimnaziju. On je naiskren i profesionalan način sa mladim informatičarima podijelio svoja životnaiskustva i time ih podstakao na razmišljanje o životu nakon srednje škole. ProfesoraŽeljka Grbića je naveo kao osobu koja ga je najviše inspirisala za bavljenjeprogramiranjem i uopšte informatikom. On je čovjek nevjerovatnog entuzijazma,koji i nakon toliko vremena posjeduje, a takve osobe se rijetko sreću, izjavioje gospodin Tadić. On je sa grupom svojih vršnjaka, u saradnji sa profesoromGrbićem, prije više od decenije napravio veb sajt Znanje.org i obojica suponosni na to. Takođe, nije došao u ulozi koju inače ima u kompaniji, nego višekao ambasador, da pruži priliku onim najvrednijima za ferijalnu praksu uDeutscheTelekomu.Sa učenicima je podijelio i znanja koja su sadaaktuelna u IKT svijetu, a koja će biti aktuelna i 2025. godine. Pričao je osvom poslu i uopšteno o značaju informatike u svijetu i pružio je učenicima prilikuda postavljaju pitanja. Tatjana Vučić Rogić, takođe bivša gimnazijalka, a možese reći i sadašnja, sa obzirom na to da vodi program za povećanje broja ikvaliteta mladih programera, tačnije kampa Pitam da i predsjednik društvaGaudeaumus, se pridružila Borislavu. Ona je takođe podijelila svoja iskustvai dala dodatnu motivaciju đacima da se izbore za svoju priliku koju mogu dobitiu Njemačkoj. Od 12 do 12:40 je održana konferencija za novinare, nakojoj su predstavljeni planovi kampa Pitam da i saradnje saDeutscheTelekomom. Gospođa Tatjana je istakla da cilj saradnje sa DT nijeda se naši pametni đaci izvoze u Evropu, već da im se pruži prilika da rade uekonomski i tehnološki naprednijim zemljama, a potom se vrate ovdje i primijeneono što su naučili. Dakle, radi se o unapređenju svih nas.Kamp Pitam da se održava drugi put ove godine. Trajepribližno dva mjeseca i za cilj ima da putem neformalne nastave učenike bližeupozna sa naukom koju izučavaju, te ih pripremi za ono što slijedi poslijesrednje škole. Naročita pažnja je obraćena građenju cjelokupne ličnosti učenika,jer dobrog radnika ne čini samo znanje formalnog dijela posla, nego potpunprofil. Zato u sklopu kampa postoje radionice, kao što su: psihološka,programerska, IKT menadžment i tim bilding. Važno je napomenuti da učesniciovog kampa nisu samo učenici informatičko-računarskog smjera, već i učenicidrugih smjerova.Od 13 je održan okrugli sto Neformalno obrazovanje uIKT oblasti. Članove okruglog stola činili su: Danijela Stanišić (Ministarstvoprosvjete i kulture RS), Miroslav Radinković (AIDRS), Aleksandar Kelečević(ETF), Dragan Ninić (LANACO), Nina Kremenović (PR menadžer kompanijeLANACO),Dragan Krošnjar (USAID), Tatjana Vučić Rogić (predsjednik Udruženja GAUDEAMUSBanja Luka, PITAM DA projekt menadžer i moderator Okruglog stola), već pomenutiBorislav Tadić (senior menadžer u Centru za strateške projekte i ambasador DeutscheTelekom grupe), i druge IKT kompanije kao što su:COMTRADE(Dragan Ostojić), INOVA (Ljubiša Savović), EAST CODE(MiroslavMatić), OGO SENSE (Ognjen Nikolić) i naravno, direktor Gimnazije – gospodinZoran Pejašinović, koji je radosno podržao ovaj projekat i naglasio dabanjalučka Gimnazija nije samo organizator okruglog stola, već da ima zapaženerezultate u neformalnom obrazovanju, jer stoji iza projekta Pitam Da. Sadržaji način rada kampa je predstavio naš profesor Grbić, dok je ulogu neformalnog obrazovanja u visokom školstvu predstavioprofesor sa PMF-a Dragan Matić, kao iučenici koji su objasnili kako funkcioniše kamp, koje prednosti posjeduje, akoje nedostatke. Kao glavnu prednost su naveli neformalni tip nastave, jer setime bolje pripremaju za predstojeće školovanje, posao jednog dana i uopštenobolje razumiju materiju koju obrađuju. A čuli smo i sugestije gore navedenihIKT firmi.Tokom rasprave za okruglim stolom, akcenat je stavljenna potrebu programera danas u svijetu, a i u budućnosti. Države u inostranstvupružaju mogućnost školovanja na visokom nivou, i upravo iz ovog razloga našiljudi odlaze u strane zemlje i tu nastavljaju svoju karijeru. Da bi se ovospriječilo u narednom periodu, učesnici okruglog stola su iznosili prijedlogepoboljšanja našeg obrazovnog sistema u ovoj oblasti. Dakle, okrugli sto jezapočet sa ciljem da se pronađu načini povećanja informatičke pismenosti krozformalnu i neformalnu nastavu, kao i uključenje IKT kompanija u neformalni tipnastave.Bez obzira na to što su svi učesnici okruglog stola izrazličitih oblasti informatike, svi su se jednoglasno odlučili za dobrobitunapređenja učenika. Počinje se sa banjalučkom Gimnazijom, a ukoliko se ostvaricilj cjelokupnog projekta (uključujući i kamp, i saradnju sa IKT kompanijama),on će se proširiti i na druge škole u čitavoj regiji.Nadamo se da će se dobra volja, rad i trud vrijednihučenika, profesora i drugih učesnika isplatiti i ovog puta, ne samo zagimnazijalce, već i učenike svih srednjih škola, koji su zainteresovani za naukukoja je svakim danom sve naprednija.Sofia Miljatović

Повезани чланци