Predavanje iz filozofije: Čemu filozofija?

U srijedu, 25. 4, u čitaonici banjalučke Gimnazijeodržano je predavanje o filozofiji na temu ,,Čemu filozofija?;;, čiji predavačje bio profesor filozofije na nekoliko banjalučkih fakulteta – profesor doktorZoran Arsović. Tokom predavanja, njegova namjera je bila da prisutnima pobližeobjasni ulogu, značaj i važnost filozofije, kao i da objasni porijeklo naziva.Ovu priliku iskoristio je i da citira nekadašnje čuvene, širom svijetapoštovane filozofe – Platona, Sokrata,Ničea i druge. Nazvavši ovu nauku ,,orijentacionom naukom;; u nekoliko navrata,istakao je razliku između filozofije i ostalih nauka, koja se ogleda u tome dazadatak filozofije nije samo saznavanje novih informacija, već i oblikovanječovjekove ličnosti. Život ne treba da bude baziran samo na borbi za opstanak,već i na pronalasku smisla i formiranju ličnog stava, praktičnog iprimjenljivog. Cilj filozofije ne može da se svede na korist ili zadovoljstvo,on zapravo predstavlja pokušaj prevazilaženja života koji se svodi namaterijalno. Pokušava svima da predstavi svaku situaciju realno, onakvom kakvaje zaista i koliko god istina bila teško prihvatljiva, ponekad treba izabratiteži put. Konstatovano je i da je pojam obrazovanja nastao u filozofiji.Predavanje profesora Zorana Arsovića toga dana bilo jeveoma poučno za sve slušaoce, a nekom je sigurno i pružilo odgovore na raznapitanja iz ove oblasti. Sada ostaje nada da će prisutni učenici naše školestečene utiske podijeliti sa svojim vršnjacima i interesantima filozofskenauke, kao i da će ostale generacije u budućnosti imati priliku prisustvovatiovakvim kvalitetnim predavanjima.Jelena Laketa, II{8Marijana Bosnić, II8

Повезани чланци