Predavanje o volonterizmu

Odziv je, kao što se i dalo očekivati, bio velik, ne samo zbog jedne veoma zanimljive ali nažalost u našem društvu, čini se, još nedovoljno prisutne teme već i zbog nesvakidašnjeg predavača. Predavač je, naime, bio novi američki konzul u Banjoj Luci, Kori Gonzales (Corey Gonzalez). Gospodin Gonzales je bio predstavnik Sjedinjenih Američkih Država u zemljama Bliskog istoka i Jugoistične Evrope prije nego što je preuzeo ulogu konzula u BiH. Učenici su imali priliku da saznaju mnoštvo zanimljivih informacija od čovjeka koji ne samo da je radio u mnogim zemljama svijeta, već se i od mladosti bavi volonterskim radom, bivajući i sam član velikih američkih volonterskih organizacija i samim tim učestvovao u mnogim radnim akcijama u SAD-u i van njih. Interesovanje za dobrovoljni rad kao i načini i ideje kako taj rad sprovesti u djelo bili su obostrani. Konzul je uistinu bio oduševljen kada je saznao da su učenici banjalučke gimnazije implamentirali dvije volonterske akcije u okviru projekta Izaberi zadatak, budi promjena koji je pod patronatom Američke ambasade. Ni naši učenici nisu ostali ravnodušni na priče i životna iskustva čovjeka koji, mora se priznati, zaista vodi ispunjen život. Predavanje je teklo u jednoj ugodnoj atmosferi sa puno interakcije između predavača i njegovih slušalaca što samo govori o tome koliko je veliko bilo interesovanje za ovu temu. Između ostalog naučili smo dosta o istoriji dobrovoljnog rada kako u Americi tako i u svijetu, a gospodin Gonzales se trudio da na mnogobrojnim primjerima svojoj mladoj publici predstavi kako grupa ljudi sa dobrom voljom i entuzijazmom može mnogo toga da promijeni u svom društvu. Pokazivao nam je i projekte u kojima je i sam učestvovao i savjetovao nas da se i sami oprobamo u volonterskom radu, jer na taj način, kako smo zajedno dokučili, ne samo da stičemo nova i neprocjenjiva životna iskustva, već i nova poznanstva. Naučili smo i razliku između volonterizma i volontiranja gdje bi ovo prvo bilo društvena pojava u kojoj su volja i želja za prosperitetom pokretač u društvu. Nakon što je informativni dio predavanja okončan, red je bio na gimnazijalce da pokažu koliko su zaista humani. Vrlo brzo je i sam Kori Gonzales uvidio da su naši učenici itekako angažovani i da su članovi mnogih volonterskih organizacija poput Crvenog krsta Republike Srpske, Zdravo da ste, Mozaika prijateljstva i mnogih drugih.Za kraj bi jedino još trebalo pomenuti naš zaključak po pitanju volonterskog duha u Republici Srpskoj i BiH, a taj zaključak bi bio da naše društvo definitivno nije bez empatije, kako se često može čuti, već da mu jedino nedostaje malo više motivacije i finansijskih sredstava kojima na primjer raspolažu volonterske organizacije Zapadne Evrope i Sjeverne Amerike. Ipak, uprkos tome, posebno naši mladi se ne ustručavaju da preuzmu stvari u svoje ruke i koliko mogu poboljšaju naše društvo, a na kraju krajeva na mladima svijet ostaje, a čini se da on i neće biti tako crn kao što bi se moglo reći. Marko Cvijić IV1

Повезани чланци