Premijera predstave Svaršene nesavršenosti

Predstava Savršenenesavršenosti održana je 22.02.2017. godine sa početkom u 19:00 časova u holu Gimnazije.Predstava je bila humanitarnog karakera u cilju prikupljanja sredstava zaučenike koji nisu u mogućnosti da odu na ekskurziju. I ovog puta gimnazijalcisu pokazali solidarnost i humanost. Glumci, izvanrednog talenta, sarađivali susa učenicima iz drugih škola, a u realizaciji predstave imali su podršku našeg profesoraBranislava Đakovića, kao i ostalih profesora u uprave škole. Predstava je parodija na današnje društvo u kojem se pojedinac povlači usebe i kreira sopstveni svijet, a zbogtoga se rađaju nesuglasice, netrpeljivost i svađe. Prisutna je i kritika savremenihidola koje omladina poštuje i voli, dokistovremeno ne uviđa da upravo oni srozavaju istinske ljudske vrijednosti. Predstavanas takođe podsjeća da je školsko doba najljepši period života, a da samo odnas zavisi u kakvom će nam sjećanju ostati. Glumci su istakli i to da treba dapoštujemo tuđe mišljenje, kao i da volimo ljude koji nas okružuju, a da seružnih misli klonimo. Iako smo svi mi različiti to treba da nas spaja, a nerazdvaja, jedna je od glavnih poruka Savršenih nesavršenosti. Glumcima želimo puno uspjeha u daljem izvođenju predstave.

Sreten Rajilić IV10

Milica Topić III10

Повезани чланци