Projekat Ja građanin u banjalučkoj Gimnaziji

Štaje to projekat Ja, građanin i kako ste došli na ideju da uzmete bašBiblioteku za slijepa i slabovida lica kao temu? IV3: Projekat Ja, građanin jepragmatični dio obrazovanja za demokratiju i ljudska prava u kojem učeniciimaju priliku da u učionicama i zajednici vježbaju buduću ulogu građana udemokratskom društvu. Učenici se podstiču da se kroz primjenu stečenih znanja ivještina aktivno uključe u rješavanje problema u svojoj zajednici s ciljemzaštite ljudskih prava, životne okoline i ostvarivanja ekonomskog i socijalnogprosperiteta zemlje. Mi smo izabrali temu Kako pomoći slijepim i slabovidimlicima. Kao mladi ljudi, prepoznali smo probleme i poteškoće sa kojima segotovo svakodnevno suočavaju slijepa i slabovida lica. Čvrsto smo odlučili danešto promijenimo, a svoju šansu vidjeli smo u Specijalnoj biblioteci zaslijepa i slabovida lica. Kakofunkcioniše Specijalnabiblioteka za slijepa i slabovida lica?IV3: Postoje 3 odjeljenja u biblioteci, a to su: Odjeljenje za bibliotečkudjelatnost,odjeljenje za izdavačku djelatnost i odjeljenje zajedničkih poslova.Odjeljenje za bibliotečku djelatnost obavlja poslove nabavke, evidencije,inventarisanja, stručne obrade (katalogizacije), smještaja i korištenjabibliotečke građe. Odjeljenje za izdavačku djelatnost radi na poslovima u vezisa izdavačkom i informativnom djelatnošću.To podrazumijeva da se Odjeljenje konkretno angažuje napripremi i snimanju novih naslova predviđenih planom izdavanja i objavljivanjadjela u svim raspoloživim tehnikama. Odjeljenje zajedničkih poslova u sklopusvojih nadležnosti obavlja sve poslove u vezi sa rukovođenjem iupravljanjem Bibliotekom, obavlja sveadministrativno-tehničke poslove, organizuje materijalno-finansijske poslove,vrši nabavku neophodnog repromaterijala i potrošnog materijala i obezbjeđujesvu neophodnu logistiku za rad svih odjeljenja.Kako je tekao vaš projekat? Da li je bilo nekihpoteškoća?IV3: Projekat je trajao tokom prvog polugodištaškolske 2017/2018 godine, a volontiranje je trajalo tokom mjeseca januara.Volontiranje je prošlo bez većih poteškoća, osim onih prvih, kada je trebalo dase naviknemo na čitanje na glas i snimanje iako smo to veoma brzo savladali.Koja je bila vaša uloga kao volontera u ovom projeku?IV3: Naš razred je pomogao pri snimanju elektronskihknjiga. Snimili smo Andrićeve pripovijetke i Disove pjesme što nam se veomadopalo jer se sa ovim autorima susrećemo i u našem školskom programu pa su nampoznati, a i dragi. Smatramo da smo dali primjer i drugim mladim ljudima inašim vršnjacima koji volontiranjem mogu da pomognu u rješavanju ovog, kao idrugih problema u društvu.Kako biste opisali ovo iskustvo?IV3: Ovo je bilo za nas novo iskustvo koje želimosvima da preporučimo. Taj osjećaj pomaganja drugima i zadovoljstvo zbog svograda je neopisivo, pogotovo kada se osvrnemo na ljude kojima će naševolontiranje pomoći. Smatramo da bi trebalo da svako ko želi da se obrazuje,čita i uči može dobiti priliku da svoju želju i ostvari. Bili smo srećni izadovoljni, pored toga što je naš rad bio od korsti, bio je veoma zabavan,interesantno iskustvo u kom smo spojili korist sa zadovoljstvom i dobili sjajnerezultate.Smatrate li da bi mladi trebalo da se uključe uprobleme ove i druge prirode i zašto?IV3:Smatramo da bi mladi svakako trebalo da seuključe više zato što kao građani Republike Srpske moramo gledati na zajedničkodobro. Dobar građanin konstantno radi na sebi iz ljubavi prema društvu, jer mikao srednjoškolci možemo samo individualnom promjenom uraditi velike stvari zakolektiv.Hvala vam na vremenu i nadamo se da će biti jošovakvih projekata u kojie su uključeni mladi ljudi koji žele postati aktivnigrađani našeg grada.IV3: Hvala vama, i mi se nadamo. Una Zuber; IB2

Повезани чланци