Promocija udžbenika Fizičko vaspitanje djece sa posebnim potrebama – priručnik za izvođenje nastave za djecu oštećenog sluha

U holu banjalučke Gimnazije održana je promocija udžbenika Fizičko vaspitanje djece sa posebnim potrebama – priručnik za izvodjenje nastave za djecu oštećenog sluha autora Neđe Macanovića, profesora fizičke kulture, zaposlenog u Gimnaziji, i Saše Tatića, diplomiranog defektologa. Izdavač priručnika je Zavod za udžbenike i nastavna sredstva Republike Srpske. Posebnu vrijednost udžbeniku daju recenzenti iz oblasti metodike fizičkog vaspitanja gospoda, prof. dr Proko Dragosavljević i doc. dr Radenko Dobraš sa Fakulteta za fizičko vaspitanje Univerziteta u Banjoj Luci, kao i prof.dr Radomir Arsić sa Univerziteta u Kosovskoj Mitrovici iz oblasti defektologije i dr Dušan Ilić iz Pedagoškog zavoda Republike Srpske iz oblasti savjetodavno-pedagoškog rada. Oni su na poseban način istakli vrijednost udžbenika, apostrofirajući kvalitetnu analizu svih sadržaja Udžbenik je sačinjen na osnovu dugogodišnje prakse samih autora u nastavi i njegovih sopstvenih zapažanja. Primijenjena su znanja i iskustva kolega koji se bave praksom nastave fizičkog vaspitanja i teorijom fizičke kulture i sporta. Priručnik je namijenjen svim profesorima fizičke kulture i sporta, nastavnicima, učiteljima, pedagozima, defektolozima i drugim stručnjacima koji rade u nastavi fizičkog vaspitanja. Osnovna namjera bila je da se riječima i ličnim iskustvom prikaže model rada sa djecom sa posebnim potrebama koji će za mlade kolege biti od velike koristi u oblasti planiranja i programiranja, kao i u sprovođenju i realizaciji zadataka i programa fizičkog vaspitanja. Priručnik daje i određene nastavne pripreme po sportovima kao model rada. Isto tako, da bi bio od veće koristi, u njemu se nalaze i važna uputstva o radu, treninzima, metodama rada, sadržajima kao što su koordinacija, ravnoteža i korektivna gimnastika. Autori su istakli da u radu sa djecom sa posebnim potrebama, pored svih ličnih kvaliteta, nastavnici moraju posjedovati i visok nivo humanosti. Osnovna pretpostavka u radu je velika ljubav iz koje proizilazi razumijevanje, povjerenje i međusobna saradnja. Prve impresije su veoma važne zato što se često teško mijenjaju. Iskren pristup omogućiće stvaranje punog povjerenja. Iskrenost je vrlina, kao što je i odanost, posvećenost, saradnja, vjernost, požrtvovanost, lojalnost i svi drugi kvaliteti neophodni za uspjeh u timskom radu. Iskrenost je najbolja politika. Ona će omogućiti neograničen pristup učenicima. Samim tim je i velika odgovornost zbog činjenice da mladi ljudi imaju povjerenja u stručnjaka i posao kojim se oni bave. Ako se u početku rada stekne povjerenje učenika, oni će razvijati svoje samopouzdanje neophodno za rad. U sklopu nastave treba razvijati uticaj kontrole gdje postižemo osjećaj vjere u sebe i učenici postaju psihički jači, sposobniji i puni samopouzdanja. Prostor rada treba prilagoditi mogućnostima učenika i unapređivati korak po korak njegove sposobnosti. Komunikacija između učenika i nastavnika može da se uoči preko lica koje izražava zadovoljstvo, tugu, ljutnju, strah i sva druga emocionalna stanja čovjeka. Način stajanja, sjedenja, hodanja može na određeni način otkriti čovjeka. Entuzijazam i spremnost na rad su preduslov i dobra poruka koja se prenosi na učenike. Dok mi nastavnici uopšte mislimo na govornu komunikaciju, izgovorenim riječima, činjenica JE DA I SVE OSTALO ŠTO RADIMO JESTE KOMUNIKACIJA. Ovo su sve dijelovi ukupnog paketa nas samih koje ispoljavamo tako da ih drugi vide, naš jezik tijela. Tu je važno da shvatimo na koji način naši postupci utiču i djeluju na učenike. Stručnom i profesionalnom pripremom kao i permanentnim usavršavanjem omogućavamo kvalitetniji pristup obrazovnim strategijama. Informacije o savremenim tehnologijama, kao pomoć u radu i kao sredstvo, može samo da omogući nastavnicima kvalitetnije rješavanje problema na koje nailaze u nastavi i praksi. Pored autora i recenzenata, promociji su prisutvovali direktor Gimnazije Zoran Pejašinović, direktor Pedagoškog zavoda Republike Srpske Predrag Damjanović, Rade Savić, profesor Srpskog jezika i ugledni sportski radnik, predstavnik Zavoda za izdavanje udžbenika RS Nikola Šobat, Danijela Perišić,dipl.defektolog, koja je promociju ispratila prevodeći gestovnim govorom, te mnogobrojni roditelji, učenici, profesori Gimnazije i prijatelji.

Повезани чланци