Prva debata WS formata u JU Gimnaziji Banja Luka

Putovanje u Rumuniju na Internacionalno debatno takmičenjeARGO OPEN 2013 ostavilo je izuzetan utisak na članove Debatnog kluba Gorgije u mnogim sferama. Veliki broj emocija i utisaka izazvanih zemljom, ljudima, dvorcima, jezikom još uvijek se slaže u jedan šaroliki mozaik. Ipak, iznad svega stoji doživljaj i iskustvo novog debatnog formata sa kojim su se debatanti upoznali. WSF debatni format je specifičan način debatovanja koji se, naravno, naslanja na iskustvo stečeno u osnovnim debatnim formatima, ali ima i svoju posebnu nadogradnju. Njegove specifičnosti su, prije svega, poseban stil govora koji pomalo podsjeća na glumu, unakrsno ispitivanje u toku samog govora, tri govornika i četiri govora, osmominutna izlaganja, sudije koje nisu tabula rasalat} već prosječni građani sa prosječnim znanjem…. Nije bilo jednostavno prihvatiti veliki broj novina, ali su debatanti bili oduševljeni slobodom i energičnošću koju ovaj debatni format dozvoljava, kao i činjenicom da se većina takmičenja provodi upravo u ovom formatu. Pored svega navedenog, oduševila ih je i tzv. impromptu debata, odnosno debata u kojoj se debatuje na tezu dobijenu sat prije same debate, a pripreme se rade bez ikakvih pomoćnih izvora osim sopstvenog znanja debatanata. Došavši sa ovog putovanja u potpunosti očarani novim saznanjima, debatanti su poželjeli i svoje kolege, ostale članove DK Gorgije upoznati barem djelimično sa onim što su vidjeli, osjetili i naučili. Kako se doživljaj i sazanje o debati najbolje može prenijeti samom debatom, prvotimci Gorgija su odlučili da svojim kolegama predstave novoupoznati format kroz pokaznu debatu uWS formatu. Debata je održana 21. septembra 2013. godine u Čitaonici Gimnazije Banja Luka. Za svaku pohvalu bila je posjećenost debate, pogotovo ako se uzme u obzir da je sastanak zakazan u subotu u 10:00 časova. Dok su se debatanti (Vlada: Milica Malešević, Helena Javor-Ibrahimbegović, Đorđe Rajić; Opozicija: Srđan Barašin, Aleksandar Milošević, Ognjen Ševo) pripremali za impromptu debatu na tezu Homoseksualnim parovima treba omogućiti usvajanje djece, mnogobrojna publika, koju su činili stari članovi DK, novi članovi i, što je za svaku pohvalu, bivši članovi koji su sada studenti, imala je jendočasovno uvodno predavanje o WS formatu. Nakon veoma uspješne debate koja je izazvala opšte oduševljenje debatanata u publici i izuzetno bogatu diskusiju, mišljenja o pobjedniku debate su bila podijeljena.Nakon tročasovnog druženja i debatovanja, članovi DK Gorgije zaključili su da jedva čekaju uvođenje ovog debatnog formata u BiH debatni program čemu su spremni dati svoj doprinos organizujući pokazne i javne debate za sve članove CKD-a i na taj način doprinijeti promociji debate, a s njom i kulture dijaloga koja i jeste zajednički cilj svih članova CKD-a.

Повезани чланци