Prva godina programa međunarodne mature – Mali IB

Neke od aktivnosti kojima smo ovegodine, kao i svih prethodnih godina, oplemenili nastavne sate i dane bile suobilježavanje Svjetskog dana stranih jezika, zajednički odlazak u bioskopučenika i profesora IB programa, kao i prezentacije na temu tetovaža koje su rađeneu sklopu časova engleskog jezika.Program Međunarodne mature razlikujese od nacionalnog programa gimnazije po mnogo čemu, a najveća od svih razlika,prema mišljenju učenika koji su prve dvije godine završili u Gimnaziji BanjaLuka, jeste u mnogo manjim radnim grupama i mnogo prisnijem odnosu izmeđuučenika i profesora koji je time omogućen. Kako često imaju običaj reći i jednii drugi članovi ove smibioze, oni nisu učenik i profesor, već saradnici nazajedničkom projektu koji se zove usvajanje znaja, a osnovni cilj jeste štobolji rezultat na finalnom ispitu koji slijedi poslije dvije godine saradnje.Neke od razlika jesu i druženja kojase već tradicionalno organizuju odlaskom u bioskop ili pozorište svih onih kojižele, a obično je to velika većina. Nakon pogledanog filma ili predstave,slijedi zajednički izlazak u toku kojeg se kroz neformalni razgovor komentarišepogledani film ili predstava, ali i sve ostale običnosti i neobičnosti ovesimbioze.Kada je u pitanju nastavni plan iprogram, i tu postoje razlike, a sasvim jasno ih možemo uočiti i nasvakodnevnim časovima na kojima su učenici kreatori i subjekti nastavnogprocesa, a teme kojima se bave su savremene, zanimljive i prilagođene uzrastuučenika.Na nekoliko fotografija napravljenihtokom pomenutih aktivnosti možete vidjeti specifičnost našeg programa, ali injegovu zahtjevnost.mr Branka KukićKoordinator programa Međunarodnemature

Повезани чланци