PRVI MEĐUNARODNI VITEŠKI FESTIVAL ,,Kastrum 2018

Na tvrđavi Kastel je od 1. do 3. juna održanmeđunarodni viteški festival ,,Kastrum 2018;;. Organizator ovog događaja jebanjalučki viteški red ,,Čuvari koplja Svetog Georgija;;. Posjetioci su imali prilikuda uživaju u viteškim oklopnim borbama, bokhurt borbama i streličarstvu, dok suza najmlađe bile organizivane i viteške radionice. Srednjovjekovni ambijentuljepšalo je vjenčanje kralja Dragutina i princeze Katarine, kao i koncertietno-grupe ,,Trag;; i ansambla ,,Renesans;;. U festivalu su učestvovali viteškiredovi iz Republike Srpske, Srbije, Crne Gore,Hrvatske, Slovenije i Poljske. Festivalu su doprinijeli i volonteri našeškole Anastasija Mećava, Aleksandra Mećava, Filip Teovanović, Ana Gogić, LukaStanar, Matija Aleksić i Boris Đukić. Boris Đukić II10

Повезани чланци